Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
GETNETENT(3)      Podręcznik programisty Linuksa      GETNETENT(3)

NAZWA
    getnetent, getnetbyname, getnetbyaddr, setnetent, endnetent - odczy-
    tanie wpisu dotyczącego sieci

SKŁADNIA
    #include <netdb.h>

    struct netent *getnetent(void);

    struct netent *getnetbyname(const char *name);

    struct netent *getnetbyaddr(long net, int type);

    void setnetent(int stayopen);

    void endnetent(void);

OPIS
    Funkcja getnetent() odczytuje następną linię z pliku /etc/networks i
    zwraca strukturę netent zawierającą pola otrzymane w wyniku rozłożenia
    linii. Plik /etc/networks jest otwierany, jeśli jest to potrzebne.

    Funkcja getnetbyname() zwraca strukturę netent zawierającą wartości z
    tej linii pliku /etc/networks, która odpowiada sieci name.

    Funkcja getnetbyaddr() zwraca strukturę netent zawierającą wartości z
    linii odpowiadającej sieci typu type o numerze net.

    Funkcja setnetent() otwiera plik /etc/networks i ustawia wskaźnik pliku
    na jego początku. Jeśli stayopen będzie prawdziwe (1), to plik nie
    będzie zamykany pomiędzy wywołaniami getnetbyname() i getnetbyaddr().

    Funkcja endservent() zamyka /etc/networks.

    Struktura netent jest zdefiniowana w <netdb.h> następująco:

       struct netent {
           char  *n_name;     /* oficjalna nazwa sieci */
           char  **n_aliases;   /* lista aliasów */
           int   n_addrtype;    /* rodzaj adresu sieci */
           unsigned long int n_net; /* numer sieci */
       }

    Polami struktury netent są:

    n_name Oficjalna nazwa sieci.

    n_aliases
       Zakończona zerem lista alternatywnych nazw tej sieci.

    n_addrtype
       Rodzaj numeru sieci; zawsze AF_INET.

    n_net Numer sieci w porządku bajtów hosta.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcje getnetent(), getnetbyname() i getnetbyaddr() zwracają strukturę
    netent, lub wskaźnik NULL gdy wystąpi błąd lub napotkany zostanie
    koniec pliku.

PLIKI
    /etc/networks
       plik bazy danych z sieciami

ZGODNE Z
    BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE
    getprotoent(3), getservent(3), networks(5)
    RFC 1101

BSD                1993-05-15           GETNETENT(3)

Time taken: 0.00070 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com