Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
GETPWENT(3)       Podręcznik programisty Linuksa       GETPWENT(3)

NAZWA
    getpwent, setpwent, endpwent - pobranie wpisu z pliku z hasłem

SKŁADNIA
    #include <pwd.h>
    #include <sys/types.h>

    struct passwd *getpwent(void);

    void setpwent(void);

    void endpwent(void);

OPIS
    Funkcja  getpwend  zwraca  wskaźnik  do  struktury,  zawierającej
    poszczególne pola linijki z /etc/passwd. Podczas pierwszego wywołania,
    zwracany jest pierwszy wpis; później zwracane są kolejne.

    Funkcja setpwent ustawia wskaźnik pliku na jego początek /etc/passwd.

    Funkcja endpwent() zamyka plik /etc/passwd.

    Struktura passwd jest zdefiniowana w <pwd.h> następująco:

       struct passwd {
           char  *pw_name;    /* nazwa użytkownika */
           char  *pw_passwd;   /* hasło użytkownika */
           uid_t  pw_uid;     /* identyfikator użytkownika */
           gid_t  pw_gid;     /* identyfikator grupy */
           char  *pw_gecos;   /* imię i nazwisko */
           char  *pw_dir;    /* katalog domowy */
           char  *pw_shell;   /* program powłoki */
       };

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcja getpwent() zwraca wskaźnik do struktury passwd lub NULL, gdy
    nie ma więcej wpisów lub wystąpi błąd.

BŁĘDY
    ENOMEM Brak pamięci do zaalokowania struktury passwd.

PLIKI
    /etc/passwd
       plik bazy z hasłami.

ZGODNE Z
    SVID 3, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE
    fgetpwent(3),  getpwnam(3),  getpwuid(3),  getpw(3),  putpwent(3),
    passwd(5)

GNU                1996-05-27            GETPWENT(3)

Time taken: 0.00059 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com