Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
SHRED(1)         Narzędzia plikowe GNU 4.0l         SHRED(1)

NAZWA
    shred - bezpiecznie usuwa plik, najpierw nadpisując go, by ukryć
    zawartość

SKŁADNIA
    shred [opcje] plik[...]

OPIS
    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna.  Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo shred
    lub
       info shred.

    shred nadpisuje urządzenia lub pliki, pomagając uchronić dane przed
    odzyskaniem nawet za pomocą bardzo drogiego sprzętu.

    Normalnie gdy usuwamy plik (zobacz rm (1)), dane nie są faktycznie
    niszczone. Niszczony jest wyłącznie indeks wskazujący, gdzie jest prze-
    chowywany plik, a miejsce jest udostępniane do ponownego wykorzystania.
    Istnieją narzędzia odzyskiwania skasowanych danych usiłujące odtworzyć
    indeks i potrafiące odzyskać plik, jeśli części nie były ponownie
    użyte.

    Na zajętych systemach z prawie pełnymi napędami, miejsce może zostać
    ponownie wykorzystane w ciągu kilku sekund. Nie ma jednak sposobu, by
    się co do tego upewnić. Jeżeli posiadamy istotne dane, chcemy być
    pewni, że odtworzenie nie jest możliwe, w tym celu faktycznie nad-
    pisując plik nieistotnymi danymi.

    Jednak nawet po takim nadpisaniu, możliwe jest zabranie dysku do labo-
    ratorium  i  użycie  różnego czułego (i kosztownego) sprzętu do
    oglądnięcia śladów "echa" pierwotnych danych pod danymi, które je nad-
    pisały. Jeżeli dane zostały nadpisane tylko jednokrotnie, to nie jest
    to nawet takie trudne.

    Najlepszym sposobem usunięcia czegoś nieodwracalnie jest zniszczenie
    jego nośnika kwasem, stopienie lub podobne czynności. Dla tanich
    nośników wymienialnych, jak dyskietki, jest to metoda zalecana. Jednak
    dyski twarde są drogie i trudne do stopienia, więc narzędzie shred
    [tłum:niszczarka, shred oznacza cięcie na paski] próbuje osiągnąć
    podobny efekt w sposób nieniszczący.

    Posługuje się ono wieloma kolejnymi nadpisywaniami, z wzorcami danych
    dobranymi tak, aby zmaksymalizować szkody wyrządzane starym danym.
    Mimo, że działa to także na dyskietkach, to wzorce zaprojektowane są
    dla uzyskania najlepszego efektu na dyskach twardych. Więcej szczegółów
    znaleźć można w kodzie źródłowym oraz wystąpieniu Petera Gutmanna
    `Secure Deletion of Data from Magnetic and Solid-State Memory', z mate-
    riałów Szóstego Sympozjum Bezpieczeństwa USENIX (San Jose, California,
    22-25 lipca 1996).

    Zauważ, iż w shred poczyniono pewne bardzo istotne założenie: że
    używany system plików nadpisuje dane w miejscu. Taki jest tradycyjny
    sposób wykonywania tej operacji, ale wiele współczesnych projektów sys-
    temów plików nie spełnia tego założenia. Wyjątki obejmują:

      * Systemy plików oparte o rejestrację (log) lub dziennik zmian
       (journaling), jak dostarczane z AIX czy Solarisem.

      * Systemy plików zapisujące nadmiarowe dane i działające nawet
       jeśli któryś z zapisów zawiedzie, tak jak systemy plików bazujące
       na RAID.

      * Systemy plików tworzące tzw.snapshots ("zdjęcia stanu"), jak Net-
       work Appliance NFS server.

      * Systemy plików z buforowaniem (cache) w tymczasowych miejscach,
       jak klienci NFS wersji 3.

      * Kompresowane systemy plików.

    Jeśli nie mamy pewności jak działa nasz system plików, powinniśmy
    założyć, że nie nadpisuje danych w miejscu, co oznacza, że shred nie
    może w sposób godny zaufania działać na zwykłych plikach tego systemu.

    Mówiąc ogólnie, pewniej jest niszczyć dane całego urządzenia niż pliku,
    gdyż obchodzi się wówczas problem konstrukcji systemu plików wspomniany
    powyżej. Jednak nawet niszczenie danych z całych urządzeń nie zawsze
    jest całkowicie godne zaufania. Na przykład, większość dysków zaznacza
    błędne sektory w sposób niewidzialny dla aplikacji; jeżeli złe sektory
    zawierają ważne dane, shred nie będzie w stanie ich zniszczyć.

    shred nie podejmuje żadnych prób wykrycia lub zgłoszenia takich
    kłopotów, tak jak nie usiłuje niczego robić z kopiami zapasowymi. Jed-
    nak, ponieważ pewniejsze jest "niszczenie" za jego pomocą całych
    urządzeń niż plików, shred domyślnie nie obcina ani nie usuwa pliku
    wynikowego. Takie zachowanie jest bardziej odpowiednie dla urządzeń,
    które zwykle nie mogą być obcięte (trunctated) ani nie powinny być
    usuwane.

OPCJE
    -f, --force
       W razie potrzeby zmienia prawa dostępu tak, by umożliwić nad-
       pisanie.

    -N, -n N, --iterations=N
       Nadpisuje N razy. Domyślnie shred wykonuje nadpisanie 25 razy.
       Wystarcza to, by każdy ze wszystkich przydatnych wzorców nad-
       pisania został użyty przynajmniej jednokrotnie. Możliwe jest
       zmniejszenie liczby cykli nadpisania, by oszczędzić na czasie,
       lub zwiększenie jej jeśli mamy mnóstwo czasu do zmarnowania.

    -s N, --size=N
       Niszczy N początkowych bajtów pliku. Domyślnie niszczony jest
       cały plik. Po N może wystąpić skrót jednostki (wielokrotności)
       jak k, M, G). Zobacz `Rozmiar bloku' w podręczniku fileutils
       (1).

    -u, --remove
       Po zniszczeniu pliku przez nadpisanie obcina go (jeśli to
       możliwe) i usuwa.  Jeżeli plik posiada wiele dowiązań to
       usunięte dostanie tylko dowiązanie o podanych nazwach.

    -v, --verbose
       Pokazuje postępy sterylizacji.

    -x, --exact
       Nie zaokrągla rozmiarów pliku do następnego pełnego bloku. Nor-
       malnie  shred  zaokrągla  rozmiar pliku w górę do pełnej
       wielokrotności rozmiaru bloku systemu plikowego, co pozwala na
       pełne wymazanie ostatniego bloku pliku. Opcja ta zakazuje
       takiego zachowania.

    -z, --zero
       Dodaje końcowe nadpisanie zerami by ukryć niszczenie. Normalnie
       ostatni przebieg nadpisywania odbywa się przy użyciu danych
       losowych. Jeśli miało by się to rzucać w oczy na dysku (na
       przykład, dlatego że wygląda jak zaszyfrowane dane) czy też po
       prostu sądzimy, że tak jest porządniej, opcja --zero dokłada
       dodatkowy przebieg nadpisywania ze wszystkimi bitami zerowymi.
       Przebieg ten nie jest wliczany do liczby cykli podanej opcją
       --iterations.

    -   Niszczy standardowe wyjście.

       Argument ten traktowany jest jak opcja. Jeżeli użyto powszechnej
       opcji -- do wskazania końca opcji wiersza poleceń, to - zostanie
       zinterpretowane jako zwykła nazwa pliku.

       Przeznaczeniem tej opcji jest niszczenie usuniętego pliku tym-
       czasowego. Na przykład
            i=`tempfile -m 0600`
            exec 3<>"$i"
            rm -- "$i"
            echo "Hello, world" >&3
            shred - >&3
            exec 3>-
       Zauważ, że wydanie polecenia powłoki shred - >plik nie zniszczy
       zawartości pliku, gdyż obcina ono plik przed wywołaniem samego
       shred. Zamiast tego należy posłużyć się poleceniem shred plik
       lub (używając powłoki zgodnej z powłoką Bourne'a) shred -
       1<>plik.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy działanie.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

AUTOR
    Napisane przez Colina Plumb.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE
    rm(1), fileutils(1).

OD TŁUMACZA
    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    plikowych GNU wersji 4.01.

grudzień 1999             FSF               SHRED(1)

Time taken: 0.00017 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com