Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
LONGJMP(3)          Funkcje biblioteczne          LONGJMP(3)

NAZWA
    longjmp, siglongjmp - nielokalny skok do zachowanego kontekstu stosu

SKŁADNIA
    #include <setjmp.h>

    void longjmp(jmp_buf env, int val);
    void siglongjmp(sigjmp_buf env, int val);

OPIS
    longjmp() i setjmp() są przydatne w obsłudze błędów i przerwań, napo-
    tykanych w niskopoziomowych procedurach programu. longjmp() odtwarza
    środowisko  zachowane  przez  ostatnie  wywołanie  setjmp(),  z
    odpowiadającym argumentem env. Po zakończeniu longjmp(), program działa
    dalej tak, jakby wywołanie setjmp() właśnie zwróciło wartość val.
    longjmp() nie potrafi spowodować zwrócenia 0.  Jeśli longjmp jest
    wywołane z argumentem 0, zwrócone zostanie 1.

    siglongjmp() jest podobne do longjmp(), inny jest tylko typ jego argu-
    mentu env. Jeśli wywołanie sigsetjmp(), które ustawiło env miało ustaw-
    iony niezerowy znacznik savesigs, to siglongjmp() odtworzy rónież
    zestaw blokowanych sygnałów.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcja ta nigdy nie powracają.

ZGODNE Z
    POSIX

UWAGI
    POSIX nie podaje czy longjmp powinno odtwarzać kontekst sygnałowy.
    Jeśli potrzebne jest zachowywanie maski sygnałów, należy używać sig-
    longjmp.

    longjmp() i siglongjmp() powodują, że programy są trudne do zrozumienia
    i pielęgnowania. Jeśli jest to możliwe, należy używać innych rozwiązań.

ZOBACZ TAKŻE
    setjmp(3), sigsetjmp(3)

                 1997-03-02            LONGJMP(3)

Time taken: 0.00017 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com