Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
SLEEP(1)         Narzędzia powłokowe GNU 2.0         SLEEP(1)

NAZWA
    sleep - pauzuj przez podany czas

SKŁADNIA
    sleep [--help] [--version] liczba[smhd]...

OPIS
    Ta strona podręcznika opisuje polecenie sleep w wersji GNU.

    sleep pauzuje przez podany czas, podany jako suma wartości argumentów
    wiersza poleceń. Każdy argument jest liczbą, za którą stoi opcjonalna
    jednostka (domyślną są sekundy). Jednostki to:

    s   sekundy

    m   minuty

    h   godziny (hours)

    d   dni

OPCJE
    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE
    sh-utils(1).

OD TŁUMACZA
    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    powłokowych GNU wersji 2.0.

maj 2000               FSF               SLEEP(1)

Time taken: 0.00056 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com