Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
STAT(1)           polecenia użytkownika           STAT(1)

NAZWA
    stat - drukuj status pliku lub systemu plików

SKŁADNIA
    stat [OPCJA] PLIK...

OPIS
    Wyświetla status pliku lub systemu plików

    -f, --filesystem
       wyświetla informacje o stanie systemu plików, a nie o stanie
       pliku

    -c --format=FORMAT
       używa podanego FORMATU zamiast formatu domyślnego

    -l, --dereference
       podąża za linkami

    -t, --terse
       wyświetla informacje w zwięzłej postaci

    --help wyświetla pomoc i kończy działanie

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    Poprawne sekwencje formatu dla plików (jeżeli nie podano  opcji
    --filesystem):

        %A - prawa dostępu w formie czytelnej dla człowieka
        %a - prawa dostępu ósemkowo
        %b - liczba zaalokowanych bloków
        %D - numer urządzenia szesnastkowo
        %d - numer urządzenia w systemie dziesiętnym
        %F - typ pliku
        %f - tryb pliku szesnastkowo
        %G - nazwa grupy, która jest właścicielem pliku
        %g - identyfikator grupy, która jest właścicielem pliku
        %h - liczba twardych dowiązań
        %i - numer węzła (inode)
        %N - nazwa pliku w apostrofach ze wskazaniem linków symbol.
        %n - nazwa pliku
        %o - rozmiar bloku wejścia/wyjścia
        %s - całkowity rozmiar w bajtach
        %T - poboczny (minor) typ urządzenia szesnastkowo
        %t - główny (major) typ urządzenia szesnastkowo
        %U - nazwa właściciela pliku
        %u - identyfikator właściciela pliku
        %X - czas ostatniego dostępu podany jako liczba sekund od epoki
        %x - czas ostatniego dostępu
        %Y - czas ostatniej modyfikacji jako liczba sekund od epoki
        %y - czas ostatniej modyfikacji
        %Z - czas ostatniej zmiany podany jako liczba sekund od epoki
        %z - czas ostatniej zmiany

    Poprawne sekwencje formatu dla systemów plików:

        %a - liczba wolnych bloków dostępnych dla nie-administratorów
        %b - całkowita liczba bloków danych w systemie plików
        %c - całkowita liczba węzłów w systemie plików
        %d - liczba wolnych węzłów w systemie plików
        %f - liczba wolnych bloków w systemie plików
        %i - identyfikator systemu plików szesnastkowo
        %l - maksymalna długość nazw plików
        %n - nazwa pliku
        %s - optymalny rozmiar bloku przy transferze
        %T - typ w formie czytelnej dla człowieka
        %t - typ szesnastkowo

AUTOR
    Napisane przez Michaela Meskesa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
    Prosimy zgłaszać błędy do <bug-fileutils@gnu.org>.

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE
    Pełna dokumentacja programu stat jest utrzymywana w postaci podręcznika
    texinfo. Jeżeli programy info i stat zostały poprawnie zainstalowane,
    to za pomocą polecenia

       info stat

    można uzyskać dostęp do pełnej wersji podręcznika.

stat (fileutils) 4.1.10      lipiec 2002             STAT(1)

Time taken: 0.00065 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com