Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
STRCAT(3)        Podręcznik programisty Linuksa        STRCAT(3)

NAZWA
    strcat, strncat - połączenie dwóch łańcuchów

SKŁADNIA
    #include <string.h>

    char *strcat(char *dest, const char *src);

    char *strncat(char *dest, const char *src, size_t n);

OPIS
    Funkcja strcat() dołącza łańcuch src do łańcucha dest nadpisując znak
    `\0' na końcu dest i dodając znak `\0' na końcu wyniku. Łańcuchy nie
    mogą na siebie nachodzić a łańcuch dest musi zawierać dostateczną ilość
    miejsca na wynik.

    Funkcja strncat() jest podobna, z wyjątkiem tego, że dołączane do
    łańcucha dest jest jedynie pierwszych n znaków src.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcje strcat() i strncat() zwracają wskaźnik do wynikowego łańcucha
    dest.

ZGODNE Z
    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE
    bcopy(3), memccpy(3), memcpy(3), strcpy(3), strncpy(3)

GNU                1993-04-11             STRCAT(3)

Time taken: 0.00018 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com