Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
STRDUP(3)        Podręcznik programisty Linuksa        STRDUP(3)

NAZWA
    strdup, strndup, strdupa, strndupa - powielenie łańcucha

SKŁADNIA
    #include <string.h>

    char *strdup(const char *s);

    #define _GNU_SOURCE
    #include <string.h>

    char *strndup(const char *s, size_t n);
    char *strdupa(const char *s);
    char *strndupa(const char *s, size_t n);

OPIS
    Funkcja strdup() zwraca wskaźnik do nowego łańcucha, który stanowi
    kopię łańcucha s. Pamięć dla nowego łańcucha jest przydzielana za
    pomocą malloc(3) i może być zwolniona za pomocą free(3).

    Funkcja strndup() jest podobna, lecz kopiuje co najwyżej n znaków.
    Jeśli s jest dłuższe niż n, kopiowane jest tylko n znaków i dodawany
    jest kończący znak NUL.

    strdupa i strndupa są podobne, ale korzystają z alloca(3) do przy-
    dzielania pamięci na bufor. Są one dostępne wyłącznie, gdy używany jest
    pakiet GNU GCC, i dotyczą ich te same ograniczenia, które opisano w
    alloca(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcja strdup() zwraca wskaźnik do skopiowanego łańcucha lub NULL, gdy
    nie jest dostępna dostateczna ilość pamięci.

BŁĘDY
    ENOMEM Nie można przydzielić dostatecznej ilości pamięci potrzebnej dla
       kopii łańcucha.

ZGODNE Z
    SVID 3, BSD 4.3. strndup(), strdupa() i strndupa() są rozszerzeniami
    GNU.

ZOBACZ TAKŻE
    alloca(3), calloc(3), free(3), malloc(3), realloc(3)

GNU                1993-04-12             STRDUP(3)

Time taken: 0.00067 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com