Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
STRFRY(3)        Podręcznik Programisty Linuksa        STRFRY(3)

NAZWA
    strfry - randomizacja łańcucha

SKŁADNIA
    #include <string.h>

    char *strfry(char *string);

OPIS
    Funkcja strfry() randomizuje zawartość łańcucha string używając funkcji
    rand(3) do losowej zamiany miejscami jego znaków. Wynikiem jest anagram
    łańcucha string.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcja strfry() zwraca wskaźnik do zrandomizowanego ("ulosowionego")
    łańcucha.

ZGODNE Z
    Funkcja strfry() występuje wyłącznie w bibliotece języka C systemu
    Linux i w bibliotece GNU C.

ZOBACZ TAKŻE
    memfrob(3)

GNU                1993-04-12             STRFRY(3)

Time taken: 0.00066 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com