Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
STRING(3)        Podręcznik Programisty Linuksa        STRING(3)

NAZWA
    strcasecmp, strcat, strchr, strcmp, strcoll, strcpy, strcspn, strdup,
    strfry, strlen, strncat, strncmp, strncpy, strncasecmp, strpbrk, str-
    rchr, strsep, strspn, strstr, strtok, strxfrm, index, rindex - operacje
    na łańcuchach

SKŁADNIA
    #include <strings.h>

    int strcasecmp(const char *s1, const char *s2);

    char *index(const char *s, int c);

    char *rindex(const char *s, int c);

    #include <string.h>

    char *strcat(char *dest, const char *src);

    char *strchr(const char *s, int c);

    int strcmp(const char *s1, const char *s2);

    int strcoll(const char *s1, const char *s2);

    char *strcpy(char *dest, const char *src);

    size_t strcspn(const char *s, const char *reject);

    char *strdup(const char *s);

    char *strfry(char *string);

    size_t strlen(const char *s);

    char *strncat(char *dest, const char *src, size_t n);

    int strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t n);

    char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t n);

    int strncasecmp(const char *s1, const char *s2, size_t n);

    char *strpbrk(const char *s, const char *accept);

    char *strrchr(const char *s, int c);

    char *strsep(char **stringp, const char *delim);

    size_t strspn(const char *s, const char *accept);

    char *strstr(const char *haystack, const char *needle);

    char *strtok(char *s, const char *delim);

    size_t strxfrm(char *dest, const char *src, size_t n);

OPIS
    Funkcje łańcuchowe umożliwiają operacje na zakończonych znakiem NUL
    łańcuchach. Opis każdej z funkcji znajduje się na indywidualnej dla
    danej funkcji stronie podręcznika man.

ZOBACZ TAKŻE
    index(3), rindex(3), strcasecmp(3), strcat(3), strchr(3), strcmp(3),
    strcoll(3), strcpy(3), strcspn(3), strdup(3), strfry(3), strlen(3),
    strncat(3), strncmp(3), strncpy(3), strncasecmp(3), strpbrk(3), str-
    rchr(3), strsep(3), strspn(3), strstr(3), strtok(3), strxfrm(3)

                 1993-04-09             STRING(3)

Time taken: 0.00067 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com