Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
strings(1)          GNU Development Tools         strings(1)

NAZWA
    strings - drukuj łańcuchy drukowalnych znaków z plików

SKŁADNIA
    strings
       [-a|-|--all] [-f|--print-file-name] [-o] [--help] [-v|--version]
       [-n min-len|-min-len|--bytes=min-len] [-t
       {o,x,d}[--target=bfdname] |--radix={o,x,d}] plik

OPIs
    Dla każdego podanego pliku, GNU strings drukuje drukowalne sekwencje
    znaków, mające co najmniej 4 znaki długości (lub liczbę podaną przez
    opcje,  opisane niżej), za którymi następuje znak niedrukowalny.
    Domyślnie z plików obiektowych drukuje tylko łańcuchy zainicjali-
    zowanych i ładowanych sekcji. Dla innych rodzajów plików, drukuje
    łańcuchy z całego pliku.

    strings jest przydatny do określania zawartości nietekstowych plików.

OPCJE
    Długie i krótkie opcje są równoważnymi alternatywami.

    -a

    --all

    -   Nie skanuj tylko zainicjalizowanych i ładowanych sekcji plików
       obiektowych; skanuj całe.

    -f

    --print-file-name
       Drukuj nazwę pliku przed każdym stringiem.

    --help Wydrukuj streszczenie opcji strings na stdout i zakończ.

    -v

    --version
       Wydrukuj numer wersji strings na stdout i zakończ.

    -n min-len

    -min-len

    -bytes=min-len
       Drukuj sekwencje znaków, które mają przynajmniej min-len znaków,
       zamiast domyślnych 4.

    -t {o,x,d}

    --radix={o,x,d}
       Drukuj offset w pliku przed każdym łańcuchem. Pojedynczy argu-
       ment znakowy określa format offsetu--ósemkowy, szesnastkowy, lub
       dziesiętny.

    --target=bfdname
       Podaj format kodu obiektowego, inny niż domyślny format twojego
       systemu.  Dla dalszych detali i listy dostępnych formatów,
       zobacz objdump(1).

    -o   Jak -t o.

ZOBACZ TAKŻE
    Opis `binutils' w info; The GNU Binary Utilities, Roland H. Pesch (Oc-
    tober 1991); ar(1), nm(1), objdump(1), ranlib(1).

KOPIOWANIE
    Copyright (c) 1993 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the en-
    tire resulting derived work is distributed under the terms of a permis-
    sion notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this manu-
    al into another language, under the above conditions for modified ver-
    sions, except that this permission notice may be included in transla-
    tions approved by the Free Software Foundation instead of in the origi-
    nal English.

cygnus support          25 June 1993            strings(1)

Time taken: 0.00052 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com