Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
STRCHR(3)         Linux Programmer's Manual         STRCHR(3)

NAZWA
    strchr, strrchr - lokalizuje znak w ciągu

SKŁADNIA
    #include <string.h>

    char *strchr(const char *s, int c);

    char *strrchr(const char *s, int c);

OPIS
    Funkcja strchr() zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia znaku c w
    łańcuchu znaków s.

    Funkcja strrchr() zwraca wskaźnik do ostatniego wystąpienia znaku c w
    łańcuchu znaków s.

    "Znak" oznacza tutaj "bajt" - funkcje te nie działają ze znakami
    wielobajtowymi.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcje strchr() i strrchr() zwracają wskaźnik do pasującego znaku lub
    NULL jeśli znaku nie znaleziono.

ZGODNE Z
    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE
    index(3),  memchr(3), rindex(3), strpbrk(3), strsep(3), strspn(3),
    strstr(3), strtok(3)

                 1993-04-12             STRCHR(3)

Time taken: 0.00027 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com