Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
STRSPN(3)        Podręcznik Programisty Linuksa        STRSPN(3)

NAZWA
    strspn, strcspn - wyszukiwanie w łańcuchu znaków z zestawu

SKŁADNIA
    #include <string.h>

    size_t strspn(const char *s, const char *accept);

    size_t strcspn(const char *s, const char *reject);

OPIS
    Funkcja strspn() oblicza długość początkowego segmentu s składającego
    się w całości ze znaków z accept.

    Funkcja strcspn() oblicza długość początkowego segmentu s składającego
    się w całości ze znaków nie należących do reject.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcja  strspn()  zwraca  liczbę znaków początkowego segmentu s
    składającego się tylko ze znaków z accept.

    Funkcja strcspn() zwraca liczbę znaków początkowego  segmentu  s
    składającego się ze znaków nie należących do reject.

ZGODNE Z
    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE
    index(3),  memchr(3), rindex(3), strchr(3), strpbrk(3), strsep(3),
    strstr(3), strtok(3)

                 1993-04-12             STRSPN(3)

Time taken: 0.00067 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com