Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
STRSTR(3)         Linux Programmer's Manual         STRSTR(3)

NAZWA
    strstr - szukanie podciągu

SKŁADNIA
    #include <string.h>

    char *strstr(const char *haystack, const char *needle);

OPIS
    Funkcja strstr() znajduje pierwsze wystąpienie podłańcucha needle w
    łańcuchu haystack. Kończące znaki `\0' nie są porównywane.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcja strstr() zwraca wskaźnik do początku podłańcucha lub wartość
    NULL jeśli podłańcuch ten nie zostanie znaleziony.

USTERKI
    Wczesne wersje biblioteki libc Linuksa (np. 4.5.26) nie pozwalały na
    przekazywanie pustych argumentów. Wersje późniejsze (np.  4.6.27)
    działają prawidłowo i zwracają haystack gdy needle jest puste.

ZGODNE Z
    ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE
    index(3), memchr(3), rindex(3), strchr(3), strpbrk(3), strsep(3), str-
    spn(3), strtok(3)

GNU                1993-04-12             STRSTR(3)

Time taken: 0.00033 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com