Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
SWAPON(8)       Podręcznik programisty linuksowego       SWAPON(8)

NAZWA
    swapon, swapoff - włącz/wyłącz urządzenia i pliki swapu

SKŁADNIA
    /sbin/swapon [-h -V]
    /sbin/swapon -a [-v]
    /sbin/swapon [-v] [-p priority] specialfile ...
    /sbin/swapoff [-h -V]
    /sbin/swapoff -a
    /sbin/swapoff specialfile ...

OPIS
    Swapon jest używany do określania urządzeń na których ma miejsce
    swapowanie i stronicowanie. Odwołanie do swapon normalnie powinno
    pojawiać się w systemowym pliku inicjalizacyjnym /etc/rc, udostępniając
    wszystkie urządzenia swapu.

    Normalnie używana jest pierwsza postać:

    -h   Udostępnij pomoc.

    -V   Wyświetl wersję.

    -a   Udostępnij wszystkie urządzenia zaznaczone w /etc/fstab jako
       ``sw''.

    -p priority
       Ustaw priorytet dla swapon. Opcja ta jest dostępna tylko jeśli
       swapon został skompilowany pod jądrem 1.3.2 lub nowszym. prior-
       ity jest wartością z przedziału 0 do 32767. Zobacz swapon(2) dla
       kompletnego opisu priorytetów swapowych. Do /etc/fstab możesz
       dodać pole pri=value dla użytku z swapon -a.

    Swapoff wyłącza swapowanie na wybranych urządzeniach i plikach, lub na
    wszystkich wpisach swapu z /etc/fstab o ile zostanie mu przekazana
    flaga -a.

ZOBACZ TAKŻE
    swapon(2), swapoff(2), fstab(5), init(8), mkswap(8), rc(8), mount(8)

PLIKI
    /dev/hd?? standardowe urządzenia stronicujące
    /dev/sd?? standardowe urządzenia stronicujące (SCSI)
    /etc/fstab tablica opisu systemów plików (ascii)

HISTORIA
    Komenda swapon pojawiła się w 4.0BSD.

AUTORZY
    Zobacz stronę mount(8) dla listy autorów. Najwięcej pracy włożyli Doug
    Quale, H. J. Lu, Rick Sladkey, i Stephen Tweedie.

Linux 1.x           25 Wrzesień 1995           SWAPON(8)

Time taken: 0.00045 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com