Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
SYMLINK(2)       Podręcznik programisty Linuksa       SYMLINK(2)

NAZWA
    symlink - tworzenie nowej nazwy dla pliku

SKŁADNIA
    #include <unistd.h>

    int symlink(const char *oldpath, const char *newpath);

OPIS
    symlink tworzy dowiązanie symboliczne o nazwie newpath które zawiera
    łańcuch znakowy oldpath.

    Dowiązania symboliczne są interpretowane w czasie działania, tak jakby
    zawartość dowiązania była podstawiana do ścieżki, przeglądanej by
    znaleźć plik lub katalog.

    Dowiązania symboliczne mogą zawierać składniki .., które (jeśli używane
    na początku dowiązania) odnoszą się do katalogów nadrzędnych katalogu,
    w którym dane dowiązanie się znajduje.

    Dowiązanie symboliczne (znane również pod nazwą miękiego dowiązania)
    może wskazywać na plik istniejący, lub nie istniejący; ten drugi przy-
    padek znany jest pod pojęciem wiszącego dowiązania.

    Prawa dostępu dla dowiązania symbolicznego są  nieistotne;  jego
    właścicielstwo  jest  ignorowane  podczas podążania za nim, lecz
    sprawdzane podczas usuwania lub przemianowywania, gdy dowiązanie jest w
    katalogu z ustawionym bitem `sticky'.

    Jeśli ścieżka newpath istnieje to nie będzie nadpisana.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY
    EPERM System plików zawierający pathname nie zezwala na tworzenie
       dowiązań symbolicznych.

    EFAULT oldpath lub newpath wskazuje poza dostępną dla użytkownika
       przestrzeń adresową.

    EACCES Zapis do katalogu zawierającego newpath nie jest dozwolony dla
       efektywnego UID procesu wywołującego tę funkcję lub jeden z kat-
       alogów w newpath nie pozwala na przeszukiwanie (wykonywanie).

    ENAMETOOLONG
       oldpath lub newpath było zbyt długie.

    ENOENT Składnik newpath, który powinien być katalogiem, nie istnieje
       lub jest wiszącym dowiązaniem symbolicznym lub oldpath jest
       łańcuchem pustym.

    ENOTDIR
       Składnik użyty jako katalog w newpath w rzeczywistości nie jest
       katalogiem.

    ENOMEM Brak pamięci jądra.

    EROFS Plik newpath znajduje się na systemie plików tylko dla odczytu.

    EEXIST newpath już istnieje.

    ELOOP Podczas rozwiązywania newpath napotkano zbyt wiele dowiązań sym-
       bolicznych.

    ENOSPC Na urządzeniu, zawierającym plik nie ma miejsca na kolejny wpis
       w katalogu.

    EIO  Wystąpił błąd we/wy.

UWAGI
    Nie jest dokonywane sprawdzenie oldpath.

    Usunięcie nazwy, na którą wskazuje dowiązanie symboliczne, w rzeczy-
    wistości spowoduje skasowanie pliku (chyba że ma jeszcze inne twarde
    dowiązania). Jeśli zachowanie to nie jest porządane, należy używać
    link.

ZGODNE Z
    SVr4, SVID, BSD 4.3 X/OPEN. SVr4 dokumentuje dodatkowe kody błędów
    EDQUOT i ENOSYS. Zobacz open(2) po wiele plików o tej samej nazwie
    oraz NFS.

ZOBACZ TAKŻE
    readlink(2), link(2), unlink(2), rename(2), open(2), lstat(2), ln(1)

Linux 2.0.30           1997-08-21            SYMLINK(2)

Time taken: 0.00017 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com