Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
SYNC(1)          Narzędzia plikowe GNU 4.0l          SYNC(1)

NAZWA
    sync - opróżnia bufory systemu plików

SKŁADNIA
    sync [opcja]

OPIS
    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo sync
    lub
       info sync.

    Ta strona podręcznika man opisuje polecenie sync w wersji GNU.

    Polecenie sync zapisuje wszelkie dane buforowane w pamięci na dysk.
    Może to obejmować (ale nie ogranicza się do tego) zmienione superbloki,
    zmienione i-węzły, oraz opóźnione odczyty i zapisy. Musi to być zaim-
    plementowane przez jądro: program sync nie wykonuje niczego poza
    wywołaniem systemowej funkcji sync.

    Jądro systemu przechowuje dane w pamięci, by uniknąć wykonywania (sto-
    sunkowo powolnych) odczytów i zapisów dyskowych. Poprawia to wydajność,
    ale jeżeli komputer pada, w rezultacie mogą zostać utracone dane lub
    ulec uszkodzeniu system plików. sync daje pewność, że wszystko, co
    pozostawało w pamięci jest zapisane na dysk.

    Ignorowane są wszelkie argumenty, poza pojedynczo występującymi:

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy działanie.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

AUTOR
    Napisane przez Jima Meyering.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE
    fileutils(1).

OD TŁUMACZA
    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    plikowych GNU wersji 4.01.

grudzień 1999             FSF               SYNC(1)

Time taken: 0.00061 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com