Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
SYSFS(2)        Podręcznik programisty Linuksa        SYSFS(2)

NAZWA
    sysfs - pobranie informacji o rodzaju systemu plików

SKŁADNIA
    int sysfs(int option, const char *fsname);

    int sysfs(int option, unsigned int fs_index, char *buf);

    int sysfs(int option);

OPIS
    sysfs zwraca informację o systemach plików, które są aktualnie obecne w
    jądrze. Specyficzna forma wywołania sysfs i zwracana wartość, zależą
    od parametru option:

    1   Tłumaczy łańcuch znakowy fsname, identyfikujący system plików,
       na indeks typu systemu plików.

    2   Tłumaczy indeks typu systemu plików fs_index na zakończony
       znakiem  NUL łańcuch znakowy identyfikujący system plików.
       Łańcuch ten zostanie zapisany do bufora buf.  Należy się
       upewnić, że w buf jest dość miejsca na przyjęcie łańcucha.

    3   Zwraca ogólną liczbę rodzajów systemów plików aktualnie obecnych
       w jądrze.

    Numerowanie rodzajów systemów plików rozpoczyna się od zera.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu sysfs zwraca dla opcji 1- indeks systemu
    plików, dla opcji 2- zero, a dla opcji 3- liczbę aktualnie skonfig-
    urowanych systemów plików. W przypadku błędu, zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY
    EINVAL fsname nie jest prawidłowym identyfikatorem systemu plików;
       fs_index jest poza granicami; option jest nieprawidłowe.

    EFAULT fsname albo buf jest poza dostępną dla użytkownika przestrzenią
       adresową.

ZGODNE Z
    SVr4.

UWAGA
    W Linuksie z systemem plikowym proc zamontowanym w /proc, można te same
    informacje uzyskać z /proc/filesystems.

USTERKI
    Nie ma wsparcia w libc ani w glibc.  Nie ma metody umożliwiającej
    zgadnięcie, jaki duży powinien być bufor buf.

Linux 1.3.16           1995-08-09             SYSFS(2)

Time taken: 0.00070 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com