Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
SYSINFO(2)       Podręcznik programisty Linuksa       SYSINFO(2)

NAZWA
    sysinfo - zwraca informacje statystyczne dotyczące całego systemu

SKŁADNIA
    #include <sys/sysinfo.h>

    int sysinfo(struct sysinfo *info);

OPIS
    Aż do Linuksa 2.3.16 sysinfo zwracało informacje w następującej struk-
    turze:

       struct sysinfo {
          long uptime;       /* ilość sekund od startu systemu */
          unsigned long loads[3]; /* średnie obciążenie w ciągu 1, 5 i 15min.*/
          unsigned long totalram; /* ilość pamięci */
          unsigned long freeram;  /* ilość wolnej pamięci */
          unsigned long sharedram; /* ilość pamięci wspólnej */
          unsigned long bufferram; /* pamięć wykorzystywana przez bufory */
          unsigned long totalswap; /* ilość pamięci wymiany */
          unsigned long freeswap; /* ilość wolnej pamięci wymiany */
          unsigned short procs;  /* ilość procesów */
          char _f[22];       /* dopełnienie do 64 bajtów */
       };

    i rozmiary były podawane w bajtach. Począwszy od Linuksa 2.3.23 (i386),
    2.3.48 (wszystkie architektury) struktura ta ma postać

       struct sysinfo {
          long uptime;       /* ilość sekund od startu systemu */
          unsigned long loads[3]; /* średnie obciążenie w ciągu 1, 5 i 15min.*/
          unsigned long totalram; /* ilość pamięci */
          unsigned long freeram;  /* ilość wolnej pamięci */
          unsigned long sharedram; /* ilość pamięci wspólnej */
          unsigned long bufferram; /* pamięć wykorzystywana przez bufory */
          unsigned long totalswap; /* ilość pamięci wymiany */
          unsigned long freeswap; /* ilość wolnej pamięci wymiany */
          unsigned short procs;  /* ilość procesów */
          unsigned long totalhigh; /* ilość pamięci wysokiej */
          unsigned long freehigh; /* ilość wolnej pamięci wysokiej */
          unsigned int mem_unit;  /* wielkość jednostki pamięci w bajtach */
          char _f[20-2*sizeof(long)-sizeof(int)]; /* dopełnienie dla libc5 */
       };

    i rozmiary są podawane jako wielokrotności mem_unit bajtów.

    sysinfo w prosty sposób udostępnia ogólnosystemowe statystyki. Metoda
    ta jest bardziej przenośna niż odczytywanie /dev/kmem. Przykład użycia
    można znaleźć w intro(2).

WARTOŚĆ ZWRACANA
    W razie pomyślnego zakończenia zwracane jest zero. W przypadku błędu
    zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY
    EFAULT wskaźnik do struct sysinfo jest nieprawidłowy

ZGODNE Z
    Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa i nie powinna być wykorzysty-
    wana w programach, które mają być przenośne.

    Jądro  Linuksa dysponuje wywołaniem systemowym sysinfo od wersji
    0.98.pl6. Linoksowa boblioteka libc zawiera funkcję sysinfo() od wer-
    sji 5.3.5, a glibc od 1.90.

ZOBACZ TAKŻĘ
    proc(5)

Linux 2.0             1997-08-25            SYSINFO(2)

Time taken: 0.00066 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com