Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
TAN(3)         Podręcznik programisty Linuksa         TAN(3)

NAZWA
    tan, tanf, tanl - funkcja tangens

SKŁADNIA
    #include <math.h>

    double tan(double x);

    float tanf(float x);

    long double tanl(long double x);

OPIS
    Funkcja tan() zwraca tangens dla x, gdzie x to wartość w radianach.

ZGODNE Z
    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899. Warianty float i long double są
    wymagane przez C99

ZOBACZ TAKŻE
    acos(3), asin(3), atan(3), atan2(3), cos(3), sin(3)

                 2002-07-27              TAN(3)

Time taken: 0.00029 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com