Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
TANH(3)         Podręcznik programisty Linuksa         TANH(3)

NAZWA
    tanh, tanhf, tanhl - funkcja tangens hiperboliczny

SKŁADNIA
    #include <math.h>

    double tanh(double x);

    float tanhf(float x);

    long double tanhl(long double x);

OPIS
    Funkcja tanh() zwraca tangens hiperboliczny dla x, który jest matematy-
    cznie zdefiniowany jako sinh(x) / cosh(x).

ZGODNE Z
    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899. Warianty float i long double są
    wymagane przez C99.

ZOBACZ TAKŻE
    acosh(3), asinh(3), atanh(3), cosh(3), sinh(3)

                 2002-07-27              TANH(3)

Time taken: 0.00016 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com