Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
TEE(1)          Narzędzia powłokowe GNU 2.0          TEE(1)

NAZWA
    tee - czyta ze standardowego wejścia i przesyła kopię na standardowe
    wyjście oraz do pliku

SKŁADNIA
    tee [-ai] [--append] [--ignore-interrupts] [--help]
      [--version] [plik...]

OPIS
    Ta strona podręcznika man opisuje polecenie tee w wersji GNU.

    Polecenie tee czyta ze standardowego wejścia i przesyła kopię na stan-
    dardowe wyjście oraz do pliku, który został podany jako argument. Jest
    to przydatne, gdy chce się nie tylko przesłać dane potokiem, ale i
    zachować ich kopię.

    Jeżeli podany plik nie istnieje, to zostanie on utworzony. Jeżeli
    podany plik już istnieje to jego zawartość jest wówczas nadpisana,
    chyba że użyje się opcji -a.

OPCJE
    -a, --append
       Dołącza dane ze standardowego wejścia do podanego pliku, nie
       nadpisując jego zawartości.

    -i, --ignore-interrupts
       Ignoruje sygnały przerwań.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE
    sh-utils(1).

OD TŁUMACZA
    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    powłokowych GNU wersji 2.0.

maj 2000               FSF                TEE(1)

Time taken: 0.00067 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com