Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
TEST(1)          Narzędzia powłokowe GNU 2.0         TEST(1)

NAZWA
    test - sprawdzanie typów plików i porównywanie wartości

SKŁADNIA
    test [wyrażenie]
    test [--help] [--version]

OPIS
    Ta strona podręcznika man opisuje program test w wersji GNU.

    Zauważ, że w większości powłok istnieje wbudowane polecenie o tej samej
    nazwie i podobnym działaniu. Posługując się czystą nazwą polecenia w
    skrypcie bądź interaktywnie można otrzymać funkcjonalność różną od tu
    opisanej.

    test zwraca kod zakończenia 0 (prawda) lub 1 (fałsz) zależnie od wyniku
    ewaluacji wyrażenia warunkowego 'wyrażenie'. Wyrażenia mogą być jedno-
    lub dwuparametrowe. Każda część wyrażenia musi być osobnym argumentem.

WYRAŻENIA WARUNKOWE
    Zwróć uwagę na to, że nawiasy powinny być chronione (np. odwrotnym
    ukośnikiem) przed interpretacją przez powłokę.

  Sprawdzanie typu plików
    -b plik
       Prawda, jeżeli plik istnieje i jest urządzeniem blokowym.
    -c plik
       Prawda, jeżeli plik istnieje i jest urządzeniem znakowym.
    -d plik
       Prawda, jeżeli plik istnieje i jest katalogiem.
    -f plik
       Prawda, jeżeli plik istnieje i jest zwykłym plikiem.
    -h plik
    -L plik
       Prawda, jeżeli plik istnieje i jest dowiązaniem symbolicznym.
    -p plik
       Prawda, jeżeli plik istnieje i jest nazwanym łączem (named
       pipe).
    -S plik
       Prawda, jeżeli plik istnieje i jest gniazdem (socket).
    -t [fd]
       Prawda, jeżeli plik o deskryptorze fd jest otwarty na terminalu.
       Jeżeli fd nie jest podane, jego wartość przyjmowana jest jako 1
       (standardowe wyjście).

  Sprawdzanie praw dostępu
    -g plik
       Prawda, jeżeli plik istnieje i ma ustawiony bit set-group-id.
    -k plik
       Prawda, jeżeli plik ma ustawiony bit ``sticky''.
    -r plik
       Prawda, jeżeli plik istnieje i może być czytany.
    -u plik
       Prawda, jeżeli plik istnieje i ma ustawiony bit set-user-id.
    -w plik
       Prawda, jeżeli plik istnieje i można do niego pisać.
    -x plik
       Prawda, jeżeli plik istnieje i może być wykonany.
    -O plik
       Prawda, jeżeli plik istnieje i jego właścicielem jest użytkownik
       o numerze równym aktualnemu efektywnemu UID.
    -G plik
       Prawda, jeżeli plik istnieje i należy do grupy o numerze równym
       efektywnemu GID.

  Sprawdzanie właściwości plików
    -e plik
       Prawda, jeżeli plik istnieje.
    -s plik
       Prawda, jeżeli plik istnieje i ma rozmiar większy niż zero.
    plik1 -nt plik2
       Prawda, jeżeli plik1 jest nowszy (zgodnie z datą modyfikacji)
       niż plik2.
    plik1 -ot plik2
       Prawda, jeżeli plik1 jest starszy niż plik2.
    plik1 -ef plik2
       Prawda, jeżeli plik1 i plik2 mają te same numery urządzenia oraz
       i-węzła, tj. są wzajemnymi twardymi dowiązaniami.

  Sprawdzanie łańcuchów znakowych
    Poniższe opcje sprawdzają właściwości łańcuchów. Dla test łańcuchy nie
    są cytowane, choć może zachodzić potrzeba takiej ochrony przed inter-
    pretacją przez powłokę znaków o specjalnym dla niej znaczeniu, np.
    spacji.
    -z łańcuch
       Prawda, jeżeli łańcuch ma długość zero.
    [-n] łańcuch
       Prawda, jeżeli długość łańcucha jest różna od zera.
    łańcuch1 = łańcuch2
       Prawda, jeżeli łańcuchy są jednakowe.
    łańcuch1 != łańcuch2
       Prawda, jeżeli łańcuchy nie są jednakowe

  Testy numeryczne
    argument1 OP argument2
       OP jest może być jednym z niżej wymienionych: -eq, -ne, -lt,
       -le, -gt lub -ge.
    Powyższe dwuargumentowe operatory arytmetyczne zwracają prawdę, jeżeli
    argument1 jest odpowiedni równy, nierówny, mniejszy niż, mniejszy lub
    równy, większy niż albo większy lub równy w stosunku do argumentu2.
    argument1 oraz argument2 mogą być liczbami całkowitymi ze znakiem (lub
    bez znaku) albo specjalnym wyrażeniem -l łańcuch, którego wartością
    jest długość łańcucha.
    Na przykład:
      test -1 -gt -2 && echo yes
      => yes
      test -l abc -gt 1 && echo yes
      => yes
      test 0x100 -eq 1
      error--> test: integer expression expected before -eq

  Operatory logiczne
    ( wyrażenie )
       Prawda, jeżeli wyrażenie jest prawdziwe.
    ! wyrażenie
       Prawda, jeżeli wyrażenie jest fałszywe.
    wyrażenie1 -a wyrażenie2
       Prawda jeżeli obydwa wyrażenia są prawdziwe.
    wyrażenie1 -o wyrażenie2
       Prawda jeżeli przynajmniej jedno z wyrażeń jest prawdziwe.

OPCJE
    Jeżeli GNU test zostanie wywołany z dokładnie jednym argumentem,
    rozpoznawane są następujące opcje:

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

    Pojedynczy argument nie będący opcją jest również dozwolony: jeśli nie
    jest on pusty, to test zwróci prawdę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>..

COPYRIGHT
    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE
    false(1), true(1), expr(1), sh-utils(1).

OD TŁUMACZA
    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    powłokowych GNU wersji 2.0.

maj 2000               FSF               TEST(1)

Time taken: 0.00015 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com