Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
TGAMMA(3)         funkcje matematyczne libc         TGAMMA(3)

NAZWA
    tgamma, tgammaf, tgammal - prawdziwa funkcja gamma

SKŁADNIA
    #include <math.h>

    double tgamma(double x);
    float tgammaf(float x);
    long double tgammal(long double x);

OPIS
    Funkcje te zwracają wartość funkcji Gamma dla argumentu x. Nazwa
    funkcji musi brzmieć "prawdziwa funkcja gamma", gdyż istnieje już
    funkcja gamma() zwracająca co innego. Szczegóły opisano w lgamma(3).

ZGODNE Z
    C99.

ZOBACZ TAKŻE
    lgamma(3), gamma(3)

GNU                2002-08-10             TGAMMA(3)

Time taken: 0.00019 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com