Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
TOUPPER(3)       Podręcznik programisty Linuksa       TOUPPER(3)

NAZWA
    toupper, tolower - przekształca literę na wielką lub małą

SKŁADNIA
    #include <ctype.h>

    int toupper(int c);

    int tolower(int c);

OPIS
    toupper() przekształca literę c na wielką literę, o ile to możliwe.

    tolower() przekształca literę c na małą literę, o ile to możliwe.

    Jeśli c nie jest wartością unsigned char lub ma wartość EOF, zachowanie
    tych funkcji jest nieokreślone.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Zwracana jest wartość przekształconej litery, lub c gdy przekształcenie
    nie jest możliwe.

ZGODNE Z
    ANSI C, BSD 4.3

BŁĘDY
    Co dokładnie stanowi wielkie i małe litery zależy od ustawień bieżącego
    locale. Na przykład domyślne locale "C" nie zna umlautów, więc nie jest
    wykonywane ich przekształcenie.

    W  niektórych  nieangielskich  locale  występują małe litery bez
    odpowiadających im liter wielkich; niemieckie ostre s jest jednym z
    przykładów.

ZOBACZ TAKŻE
    isalpha(3), setlocale(3), locale(7)

GNU                1993-04-04            TOUPPER(3)

Time taken: 0.00017 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com