Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
TRUE(1)          Narzędzia powłokowe GNU 2.0         TRUE(1)

NAZWA
    true - nic nie rób, z powodzeniem

SKŁADNIA
    true

OPIS
    Ta strona podręcznika man opisuje polecenie true w wersji GNU.

    true nie robi nic, poza zwróceniem kodu zakończenia o wartości 0,
    oznaczającym ``powodzenie''. Może być używane jako wypełniacz miejsca w
    skryptach powłokowych, wymagających polecenia kończącego się powodze-
    niem, chociaż wbudowane polecenie powłoki `:' (dwukropek) robi to samo,
    szybciej.  Ta wersja true zaimplementowana jest jako program C, i z
    tego powodu jest bezpieczniejsza i szybsza niż implementacja w postaci
    skryptu powłoki. Może być bezpiecznie stosowana jako fikcyjna powłoka
    przeznaczona do wyłączania kont.

OPCJE
    Jeżeli ustawiona jest zmienna środowiska POSIXLY_CORRECT, to true
    ignoruje wszelkie argumenty wiersza poleceń, nawet --help i --version,
    gdyż inne postępowanie zmieniłoby oczekiwane zachowanie, na którym może
    polegać część programistów. Jeżeli POSIXLY_CORRECT nie jest ustawione,
    to wywołane z jednym argumentem true rozpoznaje następujące opcje:

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>..

COPYRIGHT
    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE
    false(1), test(1), expr(1), sh-utils(1).

OD TŁUMACZA
    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    powłokowych GNU wersji 2.0.

maj 2000               FSF               TRUE(1)

Time taken: 0.00017 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com