Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
TRUNC(3)        Podręcznik programisty Linuksa        TRUNC(3)

NAZWA
    trunc, truncf, truncl - zaokrąglenie do liczby całkowitej w kierunku
    zera

SKŁADNIA
    #include <math.h>

    double trunc(double x);
    float truncf(float x);
    long double truncl(long double x);

OPIS
    Funkcje te zaokrąglają x do najbliższej liczby całkowitej nie większej
    co do wartości bezwzględnej.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Wartość  całkowita  będąca  wynikiem zaokrąglenia.  Jeśli x jest
    całkowite, nieskończone lub NaN, zwracana jest wartość x.

BŁĘDY
    Brak.

ZGODNE Z
    C99.

ZOBACZ TAKŻE
    ceil(3), floor(3), lrint(3), nearbyint(3), rint(3), round(3)

                 2001-05-31             TRUNC(3)

Time taken: 0.00066 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com