Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
TTY(1)          Narzędzia powłokowe GNU 2.0          TTY(1)

NAZWA
    tty - wydrukuj nazwę pliku terminala podłączonego do standardowego
    wejścia

SKŁADNIA
    tty [-s] [--silent] [--quiet] [--help] [--version]

OPIS
    Ta strona podręcznika man opisuje polecenie tty w wersji GNU.

    tty wypisuje nazwę pliku terminala podłączonego do standardowego
    wejścia.  Wypisuje `not a tty' (nie tty) jeśli standardowe wejście nie
    jest terminalem.

OPCJE
    -s, --silent, --quiet
       Nic nie wypisuje, zwraca tylko kod zakończenia.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

KOD ZAKOŃCZENIA
    0   jeśli standardowe wejście jest terminalem

    1   jeśli standardowe wejście nie jest terminalem

    2   jeśli podano niewłaściwe argumenty

    3   jeśli pojawił się błąd zapisu

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE
    printenv(1), sh-utils(1).

OD TŁUMACZA
maj 2000               FSF                TTY(1)

Time taken: 0.00048 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com