Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
tunelp(8)       Podręcznik programisty linuksowego       tunelp(8)

NAZWA
    tunelp - ustaw różne parametry urządzenia lp

SKŁADNIA
    tunelp <urządzenie> [-i <IRQ> | -t <TIME> | -c <CHARS> | -w <WAIT> | -a
    [on|off] | -o [on|off] | -C [on|off] | -r | -s | -q [on|off] | -T
    [on|off] ]

OPIS
    tunelp ustawia różne parametry urządzeń /dev/lp?, umożliwiając zrobie-
    nie z nich lepszego użytku niż standardowo (lub też jakiegokolwiek
    użytku, jeśli drukarka bez tego nie chce działać...). Bez parametrów,
    sprawdza tylko, czy urządzenie używa przerwań, czy nie, a jeśli tak, to
    których. Z parametrami ustawia odpowiednio charakterystykę urządzenia.
    Parametry to:

    -i <IRQ>
       jest numerem IRQ, którego należy używać dla danego portu równo-
       ległego. Jeśli jego wartość jest niezerowa, to opcje -t i -c nie
       mają efektu. Jeśli twój port nie obsługuje przerwań, opcja ta
       powstrzyma drukowanie.  tunelp -i 0 odnawia bezprzerwaniową
       obsługę drukarki i powinna ona wtedy znów działać.  Jeśli twój
       port równoległy wspiera przerwania, to ich użycie przyspieszy
       pracę.

       UWAGA: Ta opcja nie powoduje żadnych efektów na systemach
       używających jądra Linuksa w wersji 2.1.131 lub późniejszej,
       ponieważ przerwania są przechwytywane przez sterownik "parport".
       Przerwania  te  można zmieniać na przykład poprzez edycję
       /proc/parport/*/irq. Więcej szczegółów na temat sterownika par-
       port można znaleźć w pliku /usr/src/linux/Documentation/par-
       port.txt.

    -t <TIME>
       jest ilością czasu w jiffach, przez którą sterownik czeka jeśli
       drukarka nie przyjmuje znaku przez określoną liczbę prób,
       wskazanych przez parametr -c. Wartością domyślną jest 10. Jeśli
       chcesz jak najszybszego drukowania i nie obchodzi cię obciążenie
       systemu, możesz ustawić tę wartość na zero. Jeśli nie obchodzi
       cię, jak szybko pracuje drukarka, lub jeśli drukujesz tekst na
       powolnej drukarce, to ustaw na 500 (5 sekund), co spowoduje
       niskie obciążenie systemu. Wartość ta ogólnie powinna być niższa
       przy drukowaniu grafiki niż tekstu o współczynnik około 10.

    -c <CHARS>
       jest liczbą prób wydrukowania znaku na drukarce przed zaśnięciem
       przez okres -t <TIME>. Jest to liczba prób pętli, która próbuje
       wysłać znak na drukarkę. 120 jest dobrą wartością dla większości
       drukarek.  Domyślną wartością jest 1000, ponieważ istnieją
       drukarki, wymagające tak długiej zwłoki, lecz możesz to zmienić.
       Jeśli masz bardzo szybką drukarkę, jak np. HP laserjet 4, sens
       może mieć wartość 10. Jeśli masz naprawdę starą drukarkę, możesz
       tę wartość jeszcze zwiększyć.

       Ustawienie -t <TIME> na 0 jest równoznaczne z ustawieniem -c
       <CHARS> na nieskończoność.

    -w <WAIT>
       jest licznikiem zajętych pętli dla sygnału strobe. Podczas gdy
       większość drukarek zdaje się być w stanie pracować z bardzo
       krótkim strobe, niektóre drukarki wymagają dłuższego. Zwiększe-
       nie tej wartości z domyślnej 0 umożliwi drukowanie na tych
       drukarkach. Może to też umożliwić drukowanie na dłuższych
       kablach.

    -a [on|off]
       Określa to czy przerywać po błędzie drukarki -- domyślnie nie
       przerywa się. Jeśli siedzisz przy komputerze, to pewnie chcesz
       widzieć błąd i go naprawić i pozwolić drukarce drukować dalej. Z
       drugiej strony, jeśli nie siedzisz, możesz raczej chcieć, by
       spooler zauważył, że drukarka nie jest gotowa i zakończył próby,
       wysyłając list z informacją. Wybór jest twój.

    -o [on|off]
       Bardzo podobne do -a. Powoduje to, że każde wywołanie funkcji
       open() tego urządzenia sprawdza, czy jest ono on-line i czy
       zgłasza jakieś błędy w rodzaju braku papieru. Jest to prawidłowe
       ustawienie dla większości wersji lpd.

    -C [on|off]
       Opcja ta dodaje ekstra ("ostrożne") sprawdzanie błędów. Jeśli
       opcja ta jest włączona, sterownik drukarki będzie upewniał się,
       że drukarka jest on-line i nie zgłasza żadnych błędów braku
       papieru przed wysyłaniem do niej danych. Jest to użyteczne dla
       drukarek, które normalnie przyjmują dane, gdy są wyłączone.

       UWAGA: Ta opcja jest przestarzała, ponieważ jest ona domyślnie
       włączona w jądrach w wersji 2.1.131 lub wyższej.

    -s   Opcja ta zwraca obecny status drukarki, zarówno jako liczbę
       0..225, jak i jako listę aktywnych flag. Gdy ta opcja jest
       podana, implikowane jest -q off, wyłączające  wyświetlanie
       bieżącego IRQ.

    -T [on|off]
       Ta opcja mówi strownikowi la, czy powinien ufać przerwaniom czy
       też nie. Opcja ta ma sens tylko wtedy, gdy są używane przerwa-
       nia.  Jeżeli włączysz tę opcję, to kiedy sterownikowi drukarki
       zostanie dostarczone przerwanie, to wyśle on następny czekający
       znak do drukarki, nawet wtedy, gdy drukarka ciągle jest w stanie
       BUSY (zajęty). Jest to jedyny sposób  usypiania  drukarki
       (pozwalający efektywnie wykorzystać przerwania drukarki) przyna-
       jmiej w wypadu drukarek Epson Stylus Color.  Sterownik lp
       automagicznie wykrywa, czy ustawienie tej opcji poprawiłoby
       wydajność i w takim wypadku wysyła stosowne ostrzeżenie jako
       wiadomość jądra.

       UWAGA: Ufanie przerwaniom może popsuć drukowanie na niektórych
       drukarkach, tak więc musisz wiedzieć, czy Twoja drukarka będzie
       działać czy nie...

    -r   Opcja ta resetuje port. Wymaga jądra Linuksa w wersji 1.1.80 lub
       późniejszej.

    -q [on|off]
       Opcja ta włącza wyświetlanie bieżącego ustawienia IRQ.

UWAGI
    -o, -C i -s wymagają jądra Linuksa w wersji 1.1.76 lub wyższej.

    -C wymaga jądra Linuksa w wersji niższej niż 2.1.131.

    -T wymaga jądra Linuksa w wersji 2.1.131 lub wyższej.

BŁĘDY
    Dziwnym zbiegiem okoliczności ioctl LPSTRICT w jądrze 2.0.36 ma ten sam
    numer co wprowadzony w jądrze 2.1.131 ioctl LPTRUSTIRQ. Dlatego użycie
    opcji -T w systemie z jądrem 2.0.36 może przynieść dziwne efekty,
    jeżeli tunelp został skompilowany na systemie z jądrem 2.1.131 lub
    wyższym.

PLIKI
    /dev/lp?
    /proc/parport/*/*

tunelp              7 maja 1999            tunelp(8)

Time taken: 0.00017 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com