Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
UNDOCUMENTED(3)    Podręcznik programisty linuksowego    UNDOCUMENTED(3)

NAZWA
    none - nieudokumentowane funkcje biblioteczne

SKŁADNIA
    Nieudokumentowane funkcje biblioteczne

OPIS
    Ta strona man wspomina o funkcjach bibliotecznych które są zaimplemen-
    towane w standardowych bibliotekach, ale nie zostały jeszcze udokumen-
    towane na stronach man.

PROŚBA
    Jeśli  masz  informacje na temat tych funkcji, zajrzyj do kodu
    źródłowego, napisz stronę man (używając stylu podobnego do użytego na
    pozostałych  stronach  sekcji 3) i wyślij ją na adres mtk-man-
    pages@gmx.net do załączenia w przyszłych wydaniach stron man.

LISTA
    authdes_create authdes_getucred authdes_pk_create  backtrace  back-
    trace_symbols backtrace_symbols_fd clntunix_create creat64 dn_skipname
    fcrypt fopencookie fp_nquery fp_query fp_resstat freading freeifaddrs
    freopen64 fseeko64 ftello64 ftw64 fwscanf get_avphys_pages getdiren-
    tries64 getmsg getnetname get_nprocs get_nprocs_conf get_phys_pages
    getpublickey  getsecretkey getutmp getutmpx h_errlist host2netname
    hostalias if_freenameindex if_indextoname if_nameindex if_nametoindex
    inet_nsap_addr  inet_nsap_ntoa  init_des  initstate_r libc_nls_init
    lio_listio mallinfo mallopt mcheck mprobe mstats netname2host net-
    name2user nlist obstack_free obstack stuff offsetof parse_printf_format
    p_cdname p_cdnname p_class p_fqname p_option p_query  printf_size
    printf_size_info p_rr p_time p_type putlong putshort rawmemchr read-
    dir_r re_compile_fastmap re_compile_pattern register_printf_function
    re_match re_match_2 re_rx_search re_search re_search_2 re_set_registers
    re_set_syntax res_send_setqhook res_send_setrhook rexec rpmatch ruser-
    pass  sethostfile  setkey_r setstate_r svc_exit svcudp_enablecache
    syscall sysv_signal tell tmpnam_r tr_break tzsetwall ufc_dofinalperm
    ufc_doit user2netname utmpxname vlimit vtimes wcschrnul wcsftime wscanf
    xdr_authdes_cred  xdr_authdes_verf  xdr_cryptkeyarg  xdr_cryptkeyres
    xdr_datum  xdr_des_block  xdr_domainname  xdr_getcredres xdr_keybuf
    xdr_keystatus  xdr_mapname  xdr_netnamestr  xdr_netobj  xdr_passwd
    xdr_peername xdr_rmtcall_args xdr_rmtcallres xdr_unixcred xdr_yp_buf
    xdr_yp_inaddr xdr_ypbind_binding xdr_ypbind_resp xdr_ypbind_resptype
    xdr_ypbind_setdom  xdr_ypdelete_args xdr_ypmaplist xdr_ypmaplist_str
    xdr_yppasswd   xdr_ypreq_key   xdr_ypreq_nokey   xdr_ypresp_all
    xdr_ypresp_all_seq     xdr_ypresp_key_val    xdr_ypresp_maplist
    xdr_ypresp_master xdr_ypresp_order xdr_ypresp_val xdr_ypstat xdr_ypup-
    date_args yp_all yp_bind yperr_string yp_first yp_get_default_domain
    yp_maplist yp_master yp_match yp_next yp_order ypprot_err yp_unbind
    yp_update

Linux               2004-10-31          UNDOCUMENTED(3)

Time taken: 0.00037 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com