Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
UNRAR(1)                               UNRAR(1)

NAZWA
    unrar - rozpakowuje pliki z archiwów rar

SKŁADNIA
    unrar  <polecenie>  [-<przełącznik  1> -<przełącznik N>] archiwum
    [pliki...] [ścieżka...]

OPIS
    Ten podręcznik po krótce opisuje polecenie unrar
    Podręcznik ten został napisany dla dystrubucji Debian  GNU/Linux
    ponieważ oryginalny program nie posiada stron podręcznika systemowego.

    Polecenia i opcje opisane tutaj dotyczą wersji unrar 2.02.

OPCJE
    Po nazwie programu należy podać polecenie i dodatkowe przełączniki
    poprzedzone  ukośnikiem.  Podstawowe komendy zostały przedstawione
    poniżej. Aby uzyskać pełny opis należy uruchomić program unrar bez
    opcji.

    e   Rozpakowuje pliki do katalogu bieżącego.

    l   Wyświetla zawartość archiwum.

    p   Wyświetla plik na wyjście standardowe (stdout).

    t   Testuje pliki zawarte w archiwum.

    v   Wyświetla zawartość archiwum w trybie "gadatliwym".

    x   Rozpakowuje pliki wraz ze ścieżką.

PRZEŁĄCZNIKI
    UWAGA: Każdy przełącznik musi być poprzedzony białą spacją. Nie można
    podawać ich razem.

    -av-  Wyłącza sprawdzanie AV.

    -c-  Nie wyświetla komentarzy.

    -f   Odświeża pliki.

    -kb  Nie kasuje rozpakowanych uszkodzonych plików.

    -ierr Wysyła wszystkie komunikaty na stderr.

    -inul Wyłącza wszystkie komunikaty.

    -o+  Nadpisuje istniejące pliki.

    -o-  Nie nadpisuje istniejących plików.

    -p<hasło>
       Ustawia hasło.

    -p-  Nie pyta o hasło.

    -r   Dołącza podkatalogi.

    -u   Uaktualnia pliki.

    -v   Wyświetla wszystkie części archiwum.

    -x<plik>
       Wyklucza podany plik.

    -x@<lista>
       Wyklucza pliki w podanym pliku z listą.

    -x@  Wczytuje nazwy plików do wykluczenia ze stdin.

    -y   Przyjmuje odpowiedź tak na wszystkie zapytania.

ZOBACZ TAKŻE
    Pełna dokumentacja tego programu znajduje się w pliku Rar.Txt, który
    znajduje się w katalogu /usr/share/doc/rar. Opcje tu opisane są takie
    same dla rar oraz unrar.

AUTOR
    Tę stronę podręcznika systemowego napisał Peter Cech <cech@debian.org>
    na  podstawie polecenia "unrar -h" wykonanego w systemie Debian
    GNU/Linux (może być także używana w innych dystrybucjach).

                11 lutego 1999            UNRAR(1)

Time taken: 0.00030 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com