Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
UPDATE-MODULES(8)                      UPDATE-MODULES(8)

NAZWA
    update-modules - tworzenie plików /etc/modules.conf i /etc/chandev.conf

SKŁADNIA
    update-modules [force]

OPIS
    update-modules jest prostym narzędziem do zarządzania plikami /etc/mod-
    ules.conf i /etc/chandev.conf w przypadku architektury s390. Narzędzia
    obsługi modułów Linuksa korzystają z jednego pliku konfiguracyjnego.
    Utrudnia to tworzenie pakietów, które dodają informacje o swoich
    własnych modułach. Program update-modules został wprowadzony właśnie
    dlatego, aby ułatwić dynamiczne zarządzanie plikiem konfiguracyjnym,

    update-modules tworzy plik konfiguracyjny z osobnych plików umieszc-
    zonych w katalogu /etc/modutils.  Wszystkie pliki w tym katalogu
    zostają połączone w plik /etc/modules.conf i /etc/chandev.conf. Ist-
    nieje specjalny podkatalog (/etc/modutils/arch) który zawiera informa-
    cje  o  poszczególnych  architekturach.  update-modules uwzględnia
    architekturę i wykorzystuje tylko potrzebne pliki.

    Po utworzeniu nowego pliku, poprzedni jest zachowywany pod nazwą
    /etc/modules.conf.old lub /etc/chandev.conf.old.

    Kod wyjścia 0 oznacza poprawne zakończenie programu update-modules, 1
    oznacza znalezienie konfliktów, 2 oznacza, że użytkownik, próbujący
    uruchomić update-modules, nie jest rootem i 3 oznacza, że plik konfigu-
    racyjny /etc/modules.conf lub /etc/chandev.cof nie został wygenerowany
    automatycznie  (i nie będzie nadpisany, jeżeli nie podano opcji
    --force).

PLIKI
    Są dwa rodzaje plików, które mogą znaleźć się w katalogu /etc/modutils:
    zwyczajne pliki oraz pliki wykonywalne. Zwyczajne pliki zawierają stan-
    dardowe informacje o modułach, opisane w modules.conf(5).  Pliki z
    rozszerzeniem .chandev zawierają opcje modułu, jak to opisano w chan-
    dev(8). Pliki wykonywalne są wykonywane, a ich standardowe wyjście
    jest dołączane do pliku konfiguracyjnego. Komunikaty błędów są wysyłane
    na stderr i nie są dalej przekierowywane.

    update-modules ignoruje pliki, których nazwy pasują do następującego
    wyrażenia regularnego:
       *\(\.dpkg-[a-z]*\|.orig|,v|~\)$
    (tj.  pliki  o rozszerzeniach: .dpkg-new, .dpkg-orig, .dpkg-dist,
    .dpkg-old, .orig, ,v, oraz takie, których nazwa kończy się znakiem ~).

OPCJE
    force update-modules sprawdza, czy bieżące pliki /etc/modules.conf i
       /etc/chandev.conf są plikami wygenerowanym poprzez zbadanie
       specjalnego znacznika w pierwszej linii. Jeśli nie został on
       znaleziony, operacja jest zatrzymywana (z kodem wyjścia 3).
       Podanie parametru force powoduje, że w takim przypadku, wyświet-
       lane jest tylko ostrzeżenie.

ZOBACZ TAKŻE
    depmod(1), modules.conf(5), modprobe(8), chandev(8).

BŁĘDY
    Żadnych, oczywiście! :)

AUTOR
    Ten podręcznik napisał Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org> dla sys-
    temu Debian GNU/Linux.

DEBIAN             Użytki Debiana        UPDATE-MODULES(8)

Time taken: 0.00072 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com