Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
UPDATE-PASSWD(8)                       UPDATE-PASSWD(8)

NAZWA
    update-passwd - bezpiecznie aktualizuj /etc/passwd, /etc/shadow i
    /etc/group

SKŁADNIA
    update-passwd [opcje]

OPIS
    update-passwd aktualizuje pliki /etc/passwd, /etc/shadow i /etc/group w
    działających systemach Debian. Porównuje je z autorytatywnymi kopiami
    zawartymi w pakiecie base-passwd, a następnie aktualizuje wszystkie
    wpisy w globalnym przedziale systemowym (to jest 0-99).

OPCJE
    update-passwd wykorzystuje standardową składnię linii poleceń GNU,
    gdzie długie opcje poprzedzone są dwoma znakami myślnika ('-').

    -p, --passwd-master=PLIK
       Użyj PLIKu jako autorytatywnej kopii bazy danych "passwd".
       Domyślna wartość to /usr/share/base-passwd/passwd.master.

    -g, --group-master=PLIK
       Użyj PLIKu jako autorytatywnej kopii bazy danych "group".
       Domyślna wartość to /usr/share/base-passwd/group.master.

    -P, --passwd=PLIK
       Użyj PLIKu jako systemowej bazy danych "passwd".  Domyślna
       wartość to /etc/passwd.

    -S, --shadow=PLIK
       Użyj PLIKu jako systemowej bazy danych "shadow". Domyślna
       wartość to /etc/shadow.

    -G, --group=PLIK
       Użyj PLIKu jako systemowej bazy danych "group".  Domyślna
       wartość to /etc/group.

    -s, --sanity-check
       Wykonaj tylko testy poprawności, niczego nie zmieniaj.

    -v, --verbose
       Podawaj dokładne informacje o wykonywanych czynnościach.

    -n, --dry-run
       Niczego nie zmieniaj, ale napisz co zostałoby wykonane.

    -L, --no-locking
       Nie blokuj bazy danych kont. Opcji tej należy używać tylko przy
       wyłapywaniu błędów, nie w czasie normalnej pracy.  Powtarzam:
       używaj tej opcji tylko jeśli masz pewność, że jej potrzebujesz!

    -h, --help
       Pokaż instrukcję użycia update-passwd.

    -V, --version
       Pokaż wersję.

BŁĘDY
    W tym momencie update-passwd nie sprawdza pliku shadow.  Powinien
    sprawdzać czy wpisy w passwd są także w shadow i na odwrót, oraz czy
    tylko jeden z plików zawiera hasła.

AUTOR
    Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org>

    Ten program został napisany dla projektu Debian.  Prawa autorskie:
    Copyright 1999-2002 Wichert Akkerman i copyright 2002, 2003 Colin Wat-
    son.  Jest rozpowszechniany pod wersją 2 Powszechnej  Publicznej
    Licencji GNU.

DEBIAN             Narzędzia Debiana       UPDATE-PASSWD(8)

Time taken: 0.00070 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com