Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
RDEV(8)         Podręcznik Programisty Linuksa         RDEV(8)

NAZWA
    rdev - zapytaj o/ustaw urządzenie obrazu korzenia, urządzenie wymiany,
    wielkość dysku RAM lub tryb video

SKŁADNIA
    rdev [-rsvh] [-o offset] [image [wartość [offset]]]
    rdev [-o offset] [image [root_device [offset]]]
    swapdev [-o offset] [image [swap_device [offset]]]
    ramsize [-o offset] [image [size [offset]]]
    vidmode [-o offset] [image [mode [offset]]]
    rootflags [-o offset] [image [flagi [offset]]]

OPIS
    Wywołane bez argumentów rdev wyświetla wiersz z /etc/mtab dla bieżącego
    głównego systemu plików (root file system). Bez argumentów swapdev,
    ramsize, vidmode i rootflags wyświetlają informację o sposobie użycia.

    W startowym obrazie (bootable image) jądra Linuksa istnieje kilka par
    bajtów określających urządzenie główne (root device), tryb video,
    rozmiar dysku RAM i urządzenie wymiany (swap). Powyższe pary bajtów
    domyślnie rozpoczynają się od offsetu 504 (dziesiętnie) w obrazie
    jądra:

        498 flagi korzenia (root flags)
       (500 i 502 zarezerwowane)
        504 Rozmiar dysku RAM
        506 Tryb VGA
        508 Urządzenie główne (root device)
       (510 sygnatura startowa: boot signature)

    rdev zmieni te wartości.

    Typowymi wartościami parametru image, określającego obraz startowego
    jądra Linuksa, są

       /vmlinux
       /vmlinux.test
       /vmunix
       /vmunix.test
       /dev/fd0
       /dev/fd1

    Przy użyciu poleceń rdev lub swapdev parametry root_device  lub
    swap_device mają poniższe wartości:

       /dev/hda[1-8]
       /dev/hdb[1-8]
       /dev/sda[1-8]
       /dev/sdb[1-8]

    Dla polecenia ramsize parametr size określa rozmiar dysku RAM w kiloba-
    jtach.

    Dla polecenia rootflags parametr flagi zawiera dodatkowe informacje
    używane podczas montowania głównego systemu plików (korzenia). Obecnie
    jedynym skutkiem tych flag jest wymuszenie na jądrze montowania
    głównego systemu plików w trybie tylko-do-odczytu jeśli flagi są nieze-
    rowe.

    Dla polecenia vidmode parametr mode określa tryb karty video:

       -3 = pytaj (prompt)
       -2 = Rozszerzona VGA (extended VGA)
       -1 = Zwykła VGA
        0 = tak jakby naciśnięto "0" przy pytaniu
        1 = tak jakby naciśnięto "1" przy pytaniu
        2 = tak jakby naciśnięto "2" przy pytaniu
        n = tak jakby naciśnięto "n" przy pytaniu

    Jeśli dana wartość nie jest określona, to sprawdzony zostanie obraz
    image by określić bieżące ustawienia.

OPCJE
    -s   Powoduje, że rdev działa jak swapdev.

    -r   Powoduje, że rdev działa jak ramsize.

    -R   Powoduje, że rdev działa jak rootflags.

    -v   Powoduje, że rdev działa jak vidmode.

    -h   Zapewnia pomoc.

BŁĘDY
    Z powodów historycznych istnieją dwa sposoby podawania alternatywnych
    wartości dla offsetu.

    Interfejs użytkownika jest niewygodny, nieintuicyjny i raczej powinien
    zostać napisany ponownie od zera, umożliwiając na zmianę lub sprawdze-
    nie wielu parametrów obrazu jądra przy pomocy pojedynczego polecenia.

    Jeżeli stosowane jest LILO, to rdev nie jest już potrzebne do ustawia-
    nia głównego urządzenia (root device) czy trybu VGA, gdyż te parametry,
    które zmienia rdev mogą być ustawiane podczas wyświetlania zachęty LILO
    przy starcie. Jednak rdev nadal potrzebne jest obecnie do ustawiania
    rozmiaru dysku RAM. Zachęca się użytkowników do przeczytania dokumen-
    tacji LILO, gdzie można znaleźć więcej informacji, i posługiwania się
    LILO przy starcie systemu.

AUTORZY
    Pierwotnie napisane przez Wernera Almesbergera (almesber@nessie.cs.id.ethz.ch)
    Zmodyfikowane przez Petera MacDonalda (pmacdona@sanjuan.UVic.CA)
    Obsługa rootflags dodana przez Stephena Tweedie (sct@dcs.ed.ac.uk)

Linux 0.99           20 listopada 1993            RDEV(8)

Time taken: 0.00041 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com