Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
VIPW(8)         Polecenia Zarządzania Systemem         VIPW(8)

NAZWA
    vipw, vigr - edytuj plik haseł, grup lub ich wersji chronionych

SKŁADNIA
    vipw [opcje]

    vigr [opcje]

OPIS
    Polecenia vipw i vigr umożliwiają modyfikację plików odpowiednio
    /etc/passwd i /etc/group. Przy zastosowaniu flagi -s modyfikują także
    dodatkowe wersje chronione tych plików - odpowiednio /etc/shadow i
    /etc/gshadow. Dla ochrony przed uszkodzeniem w trakcie modyfikacji tych
    plików programy te ustawiają odpowiednie blokady. Szukając edytora
    programy te używają w pierwszej kolejności zmiennej środowiska $VISUAL,
    a następnie $EDITOR, a na końcu a na końcu domyślnego edytora vi(1).

OPCJE
    Polecenia vipw i vigr posiadają następujące opcje:Polecenia vipw i vigr
    posiadają następujące opcje:

    -g, --group
      Edycja bazy grup.

    -h, --help
      Wyświetlenie komunikatu pomocy i zakończenie działania.

    -p, --passwd
      Edycja bazy passwd.

    -q, --quiet
      Cichy tryb pracy.

    -s, --shadow
      Edycja bazy shadow lub gshadow.

CONFIGURATION
    The following configuration variables in /etc/login.defs change the
    behavior of this tool:

    MAX_MEMBERS_PER_GROUP (number)
      Maximum members per group entry. When the maximum is reached, a new
      group entry (line) is started in /etc/group (with the same name,
      same password, and same GID).

      The default value is 0, meaning that there are no limits in the
      number of members in a group.

      This feature (split group) permits to limit the length of lines in
      the group file. This is useful to make sure that lines for NIS
      groups are not larger than 1024 characters.

      If you need to enforce such limit, you can use 25.

      Note: split groups may not be supported by all tools (even in the
      Shadow toolsuite. You should not use this variable unless you
      really need it.

PLIKI
    /etc/group
      Informacje o grupach użytkowników.

    /etc/gshadow
      Informacje chronione o grupach użytkowników.

    /etc/passwd
      Informacja o kontach użytkowników.

    /etc/shadow
      Informacje chronione o użytkownikach.

ZOBACZ TAKŻE
    vi(1), group(5), gshadow(5)passwd(5), shadow(5).

Polecenia Zarządzania Systemem  12/06/2009              VIPW(8)

Time taken: 0.00018 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com