Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
VIMDIFF(1)                             VIMDIFF(1)

NAZWA
    vimdiff - edytuj dwie lub trzy wersje pliku w Vimie i zobacz różnice

SYNOPSIS
    vimdiff [opcje] plik1 plik2 [plik3]

    gvimdiff

OPIS
    Vimdiff uruchomi Vima z dwoma (lub trzema plikami), każdy z nich we
    własnym oknie. Różnice między plikami zostaną podświetlone.  Jest to
    dobry sposób by przeanalizować różnice i przenieść zmiany z jednej wer-
    sji pliku do innej.

    Zobacz vim(1) by poznać więcej szczegółów o samym Vimie.

    Kiedy uruchomiony jako gvimdiff zostanie uruchomione GUI  (jeśli
    dostępne).

    W każdym oknie zostanie ustawiona opcja 'diff', która spowoduje
    podświetlenie różnic.
    Opcje 'wrap' i 'scrollbind' zostaną ustawione by tekst dobrze się
    przeglądało.
    Opcja  'foldmethod'  zostanie  ustawiona  na "diff", dzięki temu
    niezmienione linie zostaną zwinięte. 'foldcolumn' będzie równe 2 aby
    łatwo wyszukiwać, otwierać i zamykać zwinięcia.

OPCJE
    Pionowy podział jest użyty do wyrównania linii, tak jakby użyto opcji
    "-O". Aby uzyskać poziomy podział użyj opcji "-o".

    Aby poznać inne opcje zobacz vim(1).

ZOBACZ TAKŻE
    vim(1)

AUTOR
    Większość Vima została napisana przez Brama Moolenaara przy pomocy
    wielu innych osób. Zobacz ":help credits w Vimie.

                 2001 Mar 30            VIMDIFF(1)

Time taken: 0.00095 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com