Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
VM86(2)         Podręcznik programisty Linuksa         VM86(2)

NAZWA
    vm86old, vm86 - wejście w tryb wirtualny 8086

SKŁADNIA
    #include <sys/vm86.h>

    int vm86old(struct vm86_struct *info);

    int vm86(unsigned long fn, struct vm86plus_struct *v86);

OPIS
    Funkcja systemowa vm86 została wprowadzona w Linuksie 0.97p2. W Linuk-
    sie 2.1.15 i 2.0.28 została ona przemianowana na vm86old, a wprowadzona
    zostałą nowa vm86.  Definicja `struct vm86_struct' ulegała zmianie w
    1.1.8 i 1.1.9.

    Funkcje te powodują wejście procesu w tryb VM86 i są wykorzystywane
    przez dosemu.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. w przypadku błędu zwracane
    jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY
    (Dla vm86old)

    EPERM Istnieje zachowany stos jądra. (Jest to kontrola poprawności w
       kernelu; zachowany stos powinien istnieć jedynie w obrębie trybu
       vm86.)

ZGODNE Z
    Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa na procesorach intelowskich i
    nie powinna być używana w przenośnych programach.

Linux 2.1.15           1997-07-17              VM86(2)

Time taken: 0.00019 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com