Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
YES(1)          Narzędzia powłokowe GNU 2.0          YES(1)

NAZWA
    yes - wypisuj bez końca dowolny ciąg znaków

SKŁADNIA
    yes [napis...]
    yes [--help] [--version]

OPIS
    Ta strona podręcznika man opisuje polecenie yes w wersji GNU.

    yes wypisuje argumenty otrzymane w linii poleceń rozdzielone spacjami i
    zakończone znakiem nowej linii dopóki nie zostanie zabity. Jeżeli pro-
    gram zostanie uruchomiony bez argumentów, wypisywana jest litera `y' i
    znak nowej linii.

OPCJE
    Wersja GNU programu yes wywołana z dokładnie jednym argumentem rozpoz-
    naje następujące opcje:

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

AUTOR
    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>..

COPYRIGHT
    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE
    echo(1), printf(1), sh-utils(1).

OD TŁUMACZA
    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    powłokowych GNU wersji 2.0.

maj 2000               FSF                YES(1)

Time taken: 0.00015 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com