Staż open source Outreachy ze stypendium 6000 USD

Open source jest jednym z prężniej rozwijających się dzisiaj sektorów w branżach technologicznych. Powstają nowe projekty, a rozpoczęte przed laty są rozwijane w coraz lepsze. Rozmaite fundacje i organizacje non-profit oferują kursy, szkolenia i konferencje, podczas których wytyczane są nowe kierunki rozwoju otwartoźródłowych aplikacji, platform oraz sprzętu. Nie mogło na tym polu zabraknąć również stażów.

Staże są dość powszechne w branży FOSS. Stwarzają one dla młodych (i nie tylko) ludzi znakomitą okazją, żeby podczas kilkumiesięcznej pracy przy projektach typu open source zdobyć wiedzę i doświadczenie w kodowaniu oraz poznać reguły rządzące sektorem wolnego oprogramowania. Do popularnych projektów stażowych należą np.: Google Summer of Code, Free Software Foundation, X.Org, OPNFV oraz Outreachy.

Program Outreachy został zapoczątkowany w 2006 roku serią staży dla kobiet, pracujących w GNOME. Od 2010 roku staże organizowane są dwa razy do roku, natomiast w 2012 roku do programu dodane zostały projekty innych organizacji.

Obecnie Outreachy obejmuje dwa trzymiesięczne (od maja do sierpnia albo od grudnia do marca), płatne i zdalne staże przy ponad dwudziestu projektach. Stażyści pracują z doświadczonymi mentorami ze społeczności FOSS, a zadania, które się przed nimi stawia, dotyczą np. programowania, dokumentacji, projektowania graficznego, analizy danych i marketingu.

Staże Outreachy przeznaczone są dla osób ze środowisk, w których branża open source jest niepopularna, np. kobiet i mniejszości etnicznych. Mogą ubiegać się o nie ludzie z całego świata. Chociaż skupia się głównie na studentach, osoby nie uczące się na uczelniach wyższych również mogą starać się o przyjęcie na staż. Pochodzenie uczestnika może być dowolne, ale warunkiem jest, żeby miał on skończone 18 lat. Program jest organizowany przez Software Freedom Conservancy. Finansowanie Outreachy pochodzi m. in. od GNOME Foundation i Google.

Aktualnie trwa nabór na staż, który trwać będzie od 6 grudnia 2021 roku do 4 marca 2022 roku. Przez trzy miesiące stażysta będzie musiał każdego tygodnia przepracować 40 godzin. Kwota jaką otrzyma jako stypendium wynosi 6000 USD.

Warunki kwalifikacji do złożenia wniosku o staż są następujące:

 • Ukończone 18 lat.
 • Pełna dyspozycyjność i osiągalność w pełnym wymiarze 40-stu godzin tygodniowo przez okres trwania stażu. Aplikować mogą również kandydaci, mający pracę nie na pełen etat albo na umowę, ale w tym przypadku ich kandydatura musi zostać zatwierdzona przez organizatorów Outreachy.
 • Brak wcześniejszego uczestnictwa w stażu Outreachy, Outreach Program for Women ani Google Summer of Code.
 • 42 dni nieprzerwanie wolne od nauki i egzaminów w okresie stażu w przypadku studentów.
 • Posiadanie wizy studenckiej, umożliwiającej pracę w trybie 40-stu godzin tygodniowo. (Możliwe jest indywidualne przesunięcie terminu stażu.)
 • Podanie we wstępnym wniosku aktualnego miejsca pracy kandydata oraz odbytych stażów. (Jeśli kandydat otrzyma ofertę pracy lub stażu po złożeniu wstępnego wniosku, musi niezwłocznie zawiadomić organizatorów Outreachy).

Oprócz warunków kwalifikacji, program Outreachy posiada następujące zasady:

 • Osoby nie będące studentami mogą aplikować na dowolny termin stażu.
 • Studenci uczelni, znajdującej się na półkuli północnej, mogą skorzystać tylko z terminu stażu od maja do sierpnia. Dotyczy to też studentów w Indiach, niezależnie od tego, gdzie znajduje się ich uczelnia.
 • Studenci uczelni, znajdującej się na półkuli południowej, mogą skorzystać tylko z terminu stażu od grudnia do marca.
 • Jeśli uczelnia kandydata znajduje się w pobliżu równika, może on zgłosić się na dowolny termin stażu.
 • Jeśli kandydat kończy ostatni semestr studiów, może zgłosić się na dowolny termin stażu, bez względu na to, na której półkuli się znajduje.

Złożenie wniosku przez zainteresowaną osobę jest bardzo proste. Na początku trzeba zapoznać się z Przewodnikiem dla wnioskodawców, który znajduje się pod tym adresem – outreachy.org/docs/applicant. Zawiera on m. in. wskazówki jak uzyskać akceptację wstępnego wniosku, a także wskazówki, dotyczące przygotowania się do okresu składkowego oraz do napisania wniosku końcowego. Z Przewodnika kandydat dowie się również, czy spełnia warunki kwalifikowania się do stażu. Wniosek wstępny zawiera 4 opisowe pytania, na które należy odpowiedzieć w dwustu słowach.

Termin wypełnienia wstępnego wniosku na staż Outreachy upływa 3 września 2021 roku o godzinie 1600 czasu UTC. Kandydaci będą mogli przejść na okres składkowy tylko po zatwierdzeniu tego wniosku.

Informacje dotyczące przyjęcia na staż Outreachy oraz składanie wstępnego wniosku outreachy.org/apply/eligibility.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni post

elementary OS 6 wydany

Następny post

PineNote – otwartoźródłowa alternatywa dla Kindle

Powiązane posty