Drukuj

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Wraz z rozwojem Internetu zwiększa się ilość spraw i transakcji obsługiwanych drogą elektroniczną. Wymusza to konieczność uporządkowania zdarzeń i ich rejestrację zgodną z chronologią czasu. Elektroniczne systemy bilingowe, elektroniczna bankowość, obsługa giełd i sklepów to jedynie wybrane przykłady e-biznesu w których czas jest krytyczny dla prawidłowego funkcjonowania całych rozwiązań.
Niestety współczesne zegary komputerowe nie należą do dobrych mierników czasu i dlatego ich synchronizację coraz częściej powierza się publicznym serwerom czasu dostępnym w Internecie.


Automatyczna synchronizacja czasu pod Debianem jest bardzo prosta, na początek instalujemy pakiet ntpdate

apt-get install ntpdate

następnie edytujemy plik konfiguracyjny

nano /etc/default/ntpdate

i zamieniamy jego zawartość (aktualna wersja 1:4.2.4p6+dfsg-2, w przyszłości format pliku może ulec zmianie) na

# The settings in this file are used by the program ntpdate-debian, but not
# by the upstream program ntpdate.

# Set to "yes" to take the server list from /etc/ntp.conf, from package ntp,
# so you only have to keep it in one place.
NTPDATE_USE_NTP_CONF=no

# List of NTP servers to use (Separate multiple servers with spaces.)
# Not used if NTPDATE_USE_NTP_CONF is yes.
NTPSERVERS="ntp1.tp.pl ns1.net.icm.edu.pl ntp.coi.pw.edu.pl ntp.us.edu.pl ntp.nask.pl"

# Additional options to pass to ntpdate
NTPOPTIONS=""

w dowolnym momencie możemy również synchronizować zegar ręcznie po przez wydanie komendy

ntpdate ntp.icm.edu.pl

oczywiście możemy wybrać dowolne serwery czasu, ich lista znajduje się na oficjalnej stroniewww.ntp.org żeby sprawdzić czy nasz system synchronizuje zegar automatycznie należy sprawdzić logi systemowe

cat /var/log/syslog | grep ntpdate | tail -5
Odsłony: 3978