Linux.pl

 START  |  BLOG  |  FORUM  |  POCZTA  |  HOSTING

Smaller Default Larger

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

1. Kilka słów wprowadzenia

Krótko mówiąc, nie można pracować bezpośrednio z podstawową częścią systemu linuksowego, jaką jest jego jądro (określa się je też często nazwą kernel) - niezbędny jest do tego program pośredniczący, czyli właśnie powłoka systemu operacyjnego (inaczej interpreter poleceń powłoki lub po prostu shell). Powłoka systemu Linux pełni taką samą funkcję, jak plik command.com w systemie DOS, tyle tylko, że użytkownik Linuksa może wybrać jedną spośród kilku dostępnych powłok. Powłoka systemu operacyjnego to program, który udostępnia interfejs pomiędzy użytkownikiem a jądrem systemu; ma on postać wiersza poleceń. Jądro systemu zawiera wszelkie podprogramy potrzebne do przeprowadzania operacji wejścia i wyjścia, zarządzania plikami itp. Powłoka pozwala korzystać z tych podprogramów za pomocą wiersza poleceń. Poza tym, powłoki obsługują również język programowania. Programy napisane w języku powłoki nazywane są zwykle skryptami lub skryptami powłoki.

Ogólnie powłoki używane są na trzy sposoby:

  • interaktywnie, kiedy użytkownik wydaje polecenia
  • do dostosowania sesji linuksowej do potrzeb użytkownika
  • do programowania w języku powłoki


Najczęściej używane powłoki to:

/bin/sh - jest to przodek wszystkich innych powłok systemów UNIX-owych, ale brakuje jej wielu przydatnych możliwości

/bin/bash - domyślna powłoka systemów linuxowych

/bin/csh - składnia i konstrukcje używane w tej powłoce są bardzo podobne do znanych z języka C

/bin/tcsh - Jest to bardziej rozbudowana wersja powłoki C Shell

/bin/ksh - Jest to jedna z najpopularniejszych powłok UNIX-owych, ale nie jest ona zwykle używana w systemach linuxowych

Aby sprawdzić, jakiej powłoki używasz, w wierszu poleceń wpisz echo $SHELL
Aby tymczasowo skorzystać z innej powłoki, w wierszu poleceń wprowadź ścieżkę dostępu i nazwę pliku zawierającego program powłoki, której chcesz użyć. Jeśli na przykład chcesz skorzystać z możliwości powłoki C Shell, wpisz /bin/csh.
Aby powrócić do pierwotnej powłoki, w wierszu poleceń wpisz exit.
Aby na stałe zmienić używaną powłokę, w wierszu poleceń wpisz chsh, po wyświetleniu pytania wprowadź hasło, po znaku zachęty wprowadź ścieżkę dostępu i nazwę pliku programu powłoki, której chcesz używać (na przykład /bin/tcsh).
Aby uaktywnić wprowadzone zmiany, wyloguj się i zaloguj ponownie.

2. Różnice w powłokach bash i tcsh

BASH - skrót od wyrazów Bourne Again SHell. Powłoka ta jest dostępna za darmo i rozprowadzana zgodnie z warunkami licencji GNU. Jej nazwa odzwierciedla fakt, że początkowo była wzbogaconą wersją powłoki Bourne Shell. Bash jest domyślną powłoką systemu Red Hat. Powłoka ta jest łatwa w obsłudze. Zgodnie z informacjami podawanymi przez Free Software Foundation "bash jest powłoką kompatybilną z powłoką sh, łączącą w sobie rozwiązania znane z powłok Korn (ksh) oraz C (csh)". Zdaniem wielu użytkowników jest to najpopularniejszy i najlepszy interpreter poleceń Unix-owych. Swoją popularność zawdzięcza łatwej obsłudze i przyjazności wobec użytkownika. Występuje w każdej Linux-owej dystrybucji, są również wersje dla BSD oraz Solarisa.

TCSH - rozszerzona wersja powłoki C SHell (kompatybilna ze swoim przodkiem), może działać jako interaktywna powłoka, jak również służy do uruchamiania skryptów shellowych. Składnia skryptów tej powłoki przypomina język programowania C. Powłoka ta jest drugą jeśli chodzi o popularność powłoką UNIX'ową.

Zmienne środowiskowe używane są do przekazywania pewnych informacji powłoce oraz programom uruchamianym pod jej kontrolą. Inaczej mówiąc, informacje zapisane w zmiennych środowiskowych są wykorzystywane do określenia parametrów interakcji pomiędzy użytkownikiem, powłoką, systemem operacyjnym i programami. Zgodnie z konwencją, nazwy zmiennych środowiskowych składają się tylko z wielkich liter. Trzeba również zdawać sobie sprawę z faktu, że znak $ jest symbolem specjalnym, wykorzystywanym do oznaczania wartości zmiennej (w przeciwieństwie do jej nazwy). Często zdarza się, że zmienne środowiskowe zawierają informacje o lokalizacji jakichś plików czy katalogów. Dla przykładu, zmienna środowiskowa HOME zawiera ścieżkę dostępu do katalogu domowego użytkownika. Niektóre zmienne środowiskowe używane są do przekazywania poszczególnym programom informacji o położeniu potrzebnych im plików. Wiele zmiennych środowiskowych definiowanych jest w globalnych plikach konfiguracyjnych (pliki konfiguracyjne opisane zostaną w dalszej części). Takie zmienne środowiskowe mają tę samą wartość dla wszystkich użytkowników, chyba że dla któregoś z nich zostaną zmienione. Inne zmienne środowiskowe mogą być specyficzne dla poszczególnych użytkowników. Takie zmienne można definiować za pomocą plików konfigurujących sesję użytkownika.

Polecenie echo służy do wyświetlenia wiersza tekstu. Aby sprawdzić bieżącą wartość zmiennej środowiskowej, w wierszu poleceń wpisz polecenie echo, a po nim nazwę zmiennej.
Oto kilka przykładów:
echo $HOME (katalog domowy użytkownika)
echo $LOGNAME (identyfikator użytkownika)
echo $SHELL (nazwa bieżącej powłoki)
echo $PATH (ścieżka przeszukiwania)

Aby wyświetlić wartości wszystkich zmiennych środowiskowych, w wierszu poleceń należy wpisać set.
Zmiennym środowiskowym można nadawać wartości interaktywnie, korzystając z wiersza poleceń. Ten sposób nadaje się do tworzenia zmiennych na bieżąco, jeśli na przykład wymaga tego jakiś program, lub do modyfikowania wartości zmiennych skonfigurowanych wcześniej - choć do tego należy podchodzić dość ostrożnie. Pamiętać należy o tym, że zmienna środowiskowa, której wartość została ustalona podczas pracy, istnieje tylko do chwili zakończenia pracy powłoki. Takie rozwiązanie jest przydatne na przykład przy wyszukiwaniu błędów konfiguracyjnych. Aby zmienna zachowała swą wartość po następnym zalogowaniu się, należy umieścić jej definicję w pliku konfiguracyjnym.
Aby ustawić wartość zmiennej środowiskowej w powłoce bash, należy posłużyć się poleceniem export MYENV=nowa_wartosc.
W powłoce tcsh służy do tego polecenie setenv MYENV nowa_wartosc(nie występuje tu znak równości!).

Jedną z bardziej szczególnych zmiennych środowiskowych jest zmienna PATH. Przechowuje ona listę katalogów, w których znajdują się pliki wykonywalne. W przypadku gdy nie podaje się pełnej ścieżki dostępu do danego pliku, system (a właściwie powłoka) szuka pliku o takiej nazwie w katalogach podanych w zmiennej PATH.
Aby dodać katalog do zmiennej PATH, w wierszu poleceń należy wpisać export PATH=$PATH:nowy_katalog(w przypadku powłoki bash), lub setenv PATH $PATH":katalog2" (w przypadku powłoki tcsh).

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

IBM kupił Red Hat za 34 mld USD

W dniu wczorajszym (tj. 28.10.2018), firmy IBM i Red Hat poinformowały o największej w historii Linuksa i Open Source transakcji - zakupu firmy Red Hat przez IBM. Na mocy podpisanej umowy IBM wykupi wszystkie akcje Red Hat po 190 USD za akcję, co łącznie zamyka transakcję w kwocie około 34 miliardów USD.

Więcej…

SUSE ogłasza plany działania jako w pełni niezależna firma

suse 200pxNORYMBERGA, Niemcy - 2 lipca 2018 r. - Firma SUSE ogłosiła plany współpracy z partnerem inwestycyjnym EQT, aby kontynuować już jako niezależny biznes dynamiczny rozwój firmy, realizację obranej strategii i ekspansję produktów. Zakończenie przejęcia SUSE od firmy Micro Focus przez EQT wymaga jeszcze zgody udziałowców firmy Micro Focus oraz zatwierdzenia przez odpowiednie organy regulacyjne. Oczekuje się, że przejęcie nastąpi na początku 2019 r.

Więcej…

Najnowszy Linux Magazine 3/2018

 Marcowy Linux Magazine jest poświęcony kompilatorom. 

W numerze znajdziemy przegląd kompilatorów i środowisk programistycznych. Porównanie GCC, Clanga i MSVC pod kątem obsługi najnowszych standardów C++. Omówienie wzorowanego na Rebolu języka programowania Red i kompilacji krzyżowej w najnowszych wersjach Go.

 

Więcej…

Barcelona przechodzi na Wolne Oprogramowanie

Jak poinformował hiszpański magazyn El País, miasto Barcelona planuje do końca wiosny 2019 roku dokonać migracji swoich systemów informatycznych z oprogramowania własnościowego i systemów Windows na alternatywne rozwiązania Open Source oraz Linuksa. Według opracowanej strategii w pierwszej kolejności zostaną zastąpione wszystkie aplikacje użytkowników na otwartoźródłowe, a końcowym etapem będzie zastąpienie systemów operacyjnych Linuksem.

Więcej…

 

Software

[Aktualizacja 26.02. 2017 ] KernUP - Twoje nowsze jajko

KernUP jest forkiem starego programu KernelUP. Został całkowicie przepisany od podstaw w celu optymalizacji i naprawy starych błędów swojego poprzednika.
Program tak jak jego poprzednik służy do automatycznej aktualizacji jądra sytemu operacyjnego.

Program został wyposażony w kilka funkcji, oto one:

  • Automatyczne włączanie się ze startem systemu.
  • Automatyczne sprawdzanie aktualizacji jądra.
  • System tłumaczeń. Zawiera język Angielski i Polski.
  • System cichych aktualizacji programu.
  • Moduł umożliwiający usunięcie starszych wersji jąder zainstalowanych w naszej dystrybucji.
  • Przebudowywanie modułów VirtualBox
  • Wybór między sudo a su
Więcej…

Premiera systemu SUSE Linux Enterprise Server dla serwerów z procesorami ARM

Firma SUSE poinformowała o wprowadzeniu na rynek oprogramowania SUSE Linux Enterprise Server for ARM. To pierwsza komercyjna dystrybucja systemu Linux zoptymalizowana pod kątem serwerów o architekturze AArch64 z procesorami ARM. Objęta jest kompleksową pomocą techniczną. Pozwoli dostawcom sprzętu i oprogramowania na szybsze tworzenie i dostarczanie klientom innowacyjnych rozwiązań w oparciu o procesory ARM.

Więcej…

KDE ma już 20 lat!

20 lat temu Matthias Ettrich wysłał wiadomość, w której zaprasza programistów do rozwoju nowego projektu - Kool Desktop Environment. Data ta jest uznawana jako początek KDE, chociaż pierwsza wersja beta środowiska KDE 1 ukazała się prawie dokładnie po roku od ogłoszenia prac, a pierwsza wersja stabilna 12 lipca 1998 roku. Co ciekawe do dzisiaj są osoby, które używają KDE 1 i nie zamierzają go zmieniać na nowsze wersje.

Więcej…

Dystrybucje

Amazon i SUSE przyspieszą migrację aplikacji SAP do Linuksa w chmurze AWS

suse awsSUSE poinformowała wczoraj o rozszerzeniu współpracy z firmą Amazon Web Services (AWS), która może już odsprzedawać oprogramowanie SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications bezpośrednio na platformie AWS Marketplace. Użytkownicy chmury AWS i systemów SAP uruchomionych na SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications - wiodącej platformie dla SAP HANA i SAP S/4HANA - otrzymają od firm AWS i SUSE zintegrowane wsparcie. Ponadto klienci AWS mogą kupować systemy SUSE Linux Enterprise na żądanie, płacąc tylko za to, z czego w określonym czasie korzystają. Współpraca SUSE i AWS ma na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania klientów na elastyczność wykorzystywanych środowisk IT i zapewnić korzyści finansowe z przeniesienia krytycznych aplikacji biznesowych do chmury.

Więcej…

Za tydzień strona susestudio.com zostanie zamknięta

Już za tydzień wyłączona ma zostać usługa Suse Studio na stronie susestudio.com. Strona umożliwiająca tworzenie w prosty sposób własnych dystrybucji Linuksa kończy działanie 15 lutego i zostanie zintegrowana z serwisem Open Build Service. Do tego czasu wszyscy użytkownicy powinni wyeksportować swoje szablony do OBS (opis: http://openbuildservice.org/2017/05/31/studio-import/).

Nowe oferty pracy

Konferencje i spotkania

Open Source Day 2019 już 14 maja. Co w agendzie?

logoJakie funkcjonalności oferują najnowsze rozwiązania bazujące na otwartym oprogramowaniu? Jak można je wykorzystać np. w dbaniu o bezpieczeństwo infrastruktury IT przedsiębiorstwa? W jaki sposób open source pomaga w rozwijaniu technologii sztucznej inteligencji? Z jakimi wyzwaniami najczęściej spotykają się osoby pracujące z otwartymi rozwiązaniami i jak im sprostać? Tego będzie można dowiedzieć się podczas 12. edycji konferencji Open Source Day, która odbędzie się już 14 maja w Warszawie. Jak co roku będzie merytorycznie, ciekawie i praktycznie, co gwarantuje organizator wydarzenia – Linux Polska.

Na uczestników czeka 9 sesji technicznych, poświęconych najważniejszym kierunkom rozwoju branży IT, które zostały podzielone na 3 bloki tematyczne.

Więcej…

Open Source w biznesie - Warszawa

Konferencja Open source w biznesie to bezpłatne wydarzenie poruszające tematykę rozwiązań otwartych i ich praktycznego zastosowania w przedsiębiorstwie. Wydarzenie ma na celu zrzeszenie zawodowych specjalistów i entuzjastów otwartego oprogramowania. Konferencja odbędzie się 18 czerwca o godz. 9:00 w Hotelu Coirtyard by Marriott Warsaw Airport w Warszawie.

Więcej…

Open Source Day 2019 – ruszyła rejestracja na 12. edycję konferencji

logo14 maja w Warszawie odbędzie się kolejna, 12. edycja Open Source Day. To największa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej konferencja poświęcona otwartym rozwiązaniom. Co roku gromadzi blisko 1000 uczestników obecnych na prelekcjach i niemałą grupę śledzącą wydarzenie w transmisji online. Program tegorocznej edycji obejmie 3 ścieżki tematyczne, na które składać się będzie 9 sesji technicznych, poświęconych najważniejszym kierunkom rozwoju branży IT. 6 marca ruszyła rejestracja na konferencję.

11 edycji, blisko 20 tys. uczestników obecnych zarówno na wydarzeniach, jak i śledzących je podczas transmisji online, 210 sekcji technicznych. Tak można podsumować w liczbach ponad dziesięcioletnią historię Open Source Day, konferencji, która co roku przyciąga miłośników otwartych rozwiązań i wszystkich tych, którzy chcą być na bieżąco z nowinkami ze świata nowych technologii. Już niedługo będzie pisany jej kolejny rozdział.

Więcej…

Kalendarz konferencji i spotkań

18
Cze
Termin: 18 czerwiec 2019
Konferencja Open source w biznesie to bezpłatne wydarzenie poruszające tematykę rozwiązań otwartych i ich praktycznego zastosowania w przedsiębiorstwie.