Linux.pl

 START  |  BLOG  |  FORUM  |  POCZTA  |  HOSTING

Hosting Linux.pl
Smaller Default Larger

AllSys

Podsumowanie ocen:
0 bazuje na 0 głosach
Licencja: bezpłatna + komercyjna
Autor/producent: Krzysztof Kolasa
Adres e-mail : kkolasa@winsoft.pl
Opis projektu:

Program AllSys dla systemu Linux, Windows i Mac OS X do obsługi :

- relacji z kontrahentami ( zamówienia , kontakty, itd. według definicji własnych )

- transportu ( faktury,  korekty dla spedycji, transportu, usług wewnętrznych UE, zlecenia transportowe )

- sprzedaży ( rachunki, faktury, korekty, rejestry sprzedaży )

- magazynu ( pełna obsługa towarów, wielomagazynowa, towary rozliczane w pełni przez dokumentację magazynową lub o nieskończonym stanie, zamknięcia, remanenty itd. )

- zakupów ( w tej chwili rozliczenie dokumentów wewnętrznych na potrzeby VAT UE )

- kasy i banku ( dokumenty KP/KW, raporty kasowe, rejestracja wyciągów bankowych, rozliczenia kontrahentów )

Numer najnowszej wersji: 3.3.7
Opis najnowszej wersji:

Wersja 3.3.7 programu wprowadza duże zmiany w fakturowaniu, dodano faktury UE w fakturach pozostałych i magazynowych, dodano nowe stawki VAT NP i Odw. ( odwrotne obciążenie w Polsce ). W magazynie wprowadzono zmiany związane z rozliczaniem VAT przez odwrotne obciążenie po przekroczeniu limitu sprzedaży 20 tys. netto dla wybranych towarów od 01-07-2015 r.  umożliwiono wystawianie z dokumentów WZ faktur w wybranej walucie i wybranym rodzaju ( kontrahent krajowy lub UE ). Usprawniono obsługę kasy i banku, dodano obsługę kont firmy ( sprzedawcy ) znajdujących się w krajach UE. Szczegóły znajdują się w menu Aktualizacje