AgStack – Otwartoźródłowy projekt rolniczy

W ostatnim czasie w prawie każdej branży obserwujemy wzrost znaczenia technologii cyfrowych. Proces ten nie ominął również rolnictwa, które coraz częściej stosuje narzędzia sterowane sztuczną inteligencją (AI) i podłączone do internetu rzeczy (IoT). Pojawiają się nowe rozwiązania, mające na celu automatyzację i optymalizację, a co za tym idzie wzrostu upraw oraz uniezależnienie od warunków klimatycznych.

W dobie kryzysu rosnące znaczenie w rolnictwie mają technologie FOSS. Dostarczają one darmowych narzędzi i pozwalają na swobodny, nieodpłatny przepływ danych, które można wielokrotnie wykorzystywać. Pozwala to gospodarstwom uchronić się przed kosztami oprogramowania, dostarczanego przez wielkie koncerny. Wiele jest firm i instytucji, zajmujących się rozpowszechnianiem wolnego oprogramowania i danych. Jedną z nich jest Linux Foundation.

Linux Foundation to konsorcjum non-profit założone w 2000 roku w wyniku połączenia Open Source Development Labs i Free Standards Group. Pierwotnym celem tej fuzji była standaryzacja, wspieranie rozwoju i promowanie komercyjnego zastosowania Linuksa. Podczas 21-letniego okresu działalności Fundacja rozszerzyła swoją działalność o szkolenia, certyfikację oraz dużą liczbę projektów typu open source, m. in. takich jak: Automotive Grade Linux, Data Plane Development Kit, Servo Project Fund, Xen Project. W maju bieżącego roku przez Linux Foundation został uruchomiony nowy projekt open source, obejmujący branżę rolniczą – AgStack.

Członkami założycielami Fundacji AgStack są: Hewlett Packard Enterprise, Our Sci, BS Company, AxIlab, Digital Green, Farm Foundation, Open Team, NIAB, Product Marketing Association i Regen Foundation. Jej celem jest wspieranie współpracy pomiędzy osobami, grupami bądź organizacjami (urzędami), zmierzającej do poprawy wydajności rolnictwa w przestrzeni globalnej. Pod uwagę brane są rządy, firmy prywatne oraz środowiska akademickie. Wszelkie działania mają być podejmowane poprzez stworzoną i utrzymywaną bezpłatną infrastrukturę cyfrową dla aplikacji i danych. Ta z kolei ma opierać się na istniejących już technologiach i standardach open source, takich jak np.: Postgres, Hyperledger, Kubernetes, Django. Na obecnym etapie rozwoju cyfrowa infrastruktura Fundacji AgStack jest dopiero tworzona.

Innym celem Fundacji AgStack jest zmniejszenie uzależnienia od infrastruktury zbudowanej na komercyjnych, płatnych aplikacjach i projektach. Rozpowszechniane i stosowane mają być bezpłatne i otwarte narzędzia.

Branża rolnicza posiada spory zasób otwartoźródłowych technologii. Jednym z nich jest np. FarmOS. Jest to internetowa, darmowa platforma do planowania i zarządzania gospodarstwem, prowadzenia dokumentacji oraz do gromadzenia danych rolniczych. Jest on opracowywany przez społeczność rolników, badaczy, organizacje i programistów. Jednak dzięki wsparciu Linux Foundation i interesariuszy z branży rolniczej, AgStack stwarza szerokie możliwości wprowadzania nowych interoperacyjnych aplikacji typu open source. Za ich pomocą będzie można np. planować nawożenie upraw, przewidywać wystąpienie szkodników, zarządzać zbiorami i organizować logistykę ich przewozu. Ponadto aplikacje te będą mogły być dowolnie rozbudowywane i używane.

Twórcy i członkowie Fundacji AgStack od chwili jej założenia objęli swoją działalnością szerokie pole branż technologicznej i rolniczej. Np. firma Hewlett Packard Enterprise prowadzi już szereg inicjatyw rolniczych, w tym, w celu pomocy w modelowaniu systemów żywnościowych, podjęła współpracę z grupą badawczą ds. bezpieczeństwa żywności CGIAR. Inni współpracownicy to: Purdue University/OATS & Agricultural Informatics Lab, University of California Agriculture and Natural Resources (UC-ANR) oraz wspomniany FarmOS.

AgStack posiada też coraz więcej narzędzi do realizacji swoich celów. 24 maja na blogu Fundacji umieszczona została informacja nawiązaniu współpracy z LF Edge i EdgeX Foundry. Współpraca pozwoli dołączyć oprogramowanie EdgeX do rozszerzenia internetu rzeczy firmy AgStack. Pozwoli również uczestniczyć Fundacji AgStack w grupie roboczej EdgeX Foundry Vertical Solutions, której celem będzie zbadanie przyjęcia i wykorzystania platformy EdgeX IoT/edge jako rozszerzenia projektu infrastruktury cyfrowej dla interesariuszy rolnictwa. Współpraca ta daje spore nadzieje na stworzenie kompletnego, otwartoźródłowego rozwiązania w ramach projektu AgStack, mogącego realnie wspomagać rozwój globalnego ekosystemu rolniczego.

Ostatnie lata pokazują, że globalny, rolniczy ekosystem często prowadzony jest nieefektywnie. Wiele jego dziedzin wymaga zmian. Remedium wydają się być technologie cyfrowe, które stwarzają ogromne możliwości przemiany rolnictwa na miarę problemów, które stworzył współczesny świat. W tej zaś dziedzinie przyszłość może należeć do ogólnodostępnej, wyspecjalizowanej infrastruktury cyfrowej typu open source. Znacznie zmniejsza ona koszty działań i produkcji, można wykorzystywać ją dowolnie i bez ograniczeń oraz, a co najważniejsze, dobrze wykorzystana może znacząco wpłynąć na wzrost wydajności produkcji rolniczej.

Strona domowa Fundacji AgStack: agstack.org/.

Poprzedni post

Pop!_OS z nowym środowiskiem graficznym COSMIC

Następny post

CentOS 8.4.2105

Powiązane posty
sles for arm

Premiera systemu SUSE Linux Enterprise Server dla serwerów z procesorami ARM

Firma SUSE poinformowała o wprowadzeniu na rynek oprogramowania SUSE Linux Enterprise Server for ARM. To pierwsza komercyjna dystrybucja systemu Linux zoptymalizowana pod kątem serwerów o architekturze AArch64 z procesorami ARM. Objęta jest kompleksową pomocą techniczną. Pozwoli dostawcom sprzętu i oprogramowania na szybsze tworzenie i dostarczanie klientom innowacyjnych rozwiązań w oparciu o procesory ARM.

Więcej...